Wakacje w Tunezji na własne ryzyko

Opublikowano
Tunezja

Jeżeli stanie się nam coś złego podczas wyjazdu w rejon niebezpieczny, gdzie MSZ odradza podróżowanie, to ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania.

Po zamachach terrorystycznych Tunezja straciła na popularności wśród turystów, ale nadal znajdują się chętni, skuszeni niższą ceną wycieczki, którzy decydują się na spędzenie tam urlopu. Podobnie jest z Egiptem, gdzie kurorty nad Morzem Czerwonym ściągają miłośników raf koralowych.

Zanim wyjedziemy na wakacje za granicę, zwłaszcza jeśli planujemy urlop w rejonie niepewnym, powinniśmy sprawdzić, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ostrzega przed podróżami do danego kraju. Komunikaty MSZ aktualizowane są na bieżąco i jest to pewniejsze źródło informacji niż przekazy mediów.

Obecnie MSZ zaleca wszystkim osobom planującym podróż do Tunezji rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, a osobom już przebywającym w tym kraju wbrew powyższemu ostrzeżeniu, bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży.

MSZ zaleca także powstrzymanie się od podróży do Egiptu.

KOSZTY REZYGNACJI

KOSZTY REZYGNACJI

Wakacje zaplanowane, wycieczka wykupiona, a Ciebie zaskakuje nagła choroba… Albo wypoczywasz pod palmą i nagle dostajesz telefon, że ktoś z Twoich bliskich trafił do szpitala? Rozwiązaniem tego problemu stanowi ubezpieczenie Koszty Rezygnacji, które umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków, gdy nie masz możliwości zrealizowania zakupionej imprezy turystycznej.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Istotą ubezpieczenia jest to, że zapewnia ochronę na wypadek zdarzeń przyszłych i niepewnych, a na cenę polisy wpływa m.in. prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia skutkującego wypłatą odszkodowania. Wypłata odszkodowań turystom wybierającym się na własne życzenie w "paszczę lwa" drastycznie podniosłaby ceny polis turystycznych.

Ubezpieczyciele wyłączają odpowiedzialność za szkody spowodowane rozruchami, atakami terrorystycznymi i zamieszkami. Wyłączenia odpowiedzialności znajdują się każdorazowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które powinniśmy przeczytać przed zakupem polisy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podczas podróży zagranicznej ubezpieczony zostaje niespodziewanie dotknięty zdarzeniami wojennymi, aktami terrorystycznymi lub wojny domowej. W przypadku ubezpieczeń TU Europa ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem 5 dnia od rozpoczęcia wojny, aktów terrorystycznych lub wojny domowej na terytorium kraju, w którym przebywa ubezpieczony.

Czy atak terrorystyczny w kraju, przed którym ostrzega MSZ, należy uznać za działanie niespodziewane? Wręcz przeciwnie. Po serii ataków można spodziewać się kolejnych, tym bardziej, że ministerstwo informuje o grożących niebezpieczeństwach.

Jeżeli więc wybieramy się do miejsc zagrożonych rozruchami, zamieszkami czy atakami terrorystycznymi, to pamiętajmy, że gdy stanie się nam coś złego w wyniku tych działań, zakład ubezpieczeń będzie mógł odmówić pokrycia kosztów leczenia i transportu do Polski. Nie musimy natomiast obawiać się tego, że nie dostaniemy odszkodowania, jeśli na wakacjach w Tunezji czy Egipcie zachorujemy czy będziemy mieć nieszczęśliwy wypadek podczas uprawiania sportów wodnych.

 

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się