Nowe ubezpieczenia dla przedsiębiorców - co proponują ubezpieczyciele?

Opublikowano
ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Choć firmy ubezpieczeniowe wprowadzają coraz nowsze i ciekawsze produkty dla małych i średnich firm, trzeba długo czekać, by przedsiębiorcy się do nich przekonali. Gdy jednak poznają możliwości ochrony, jakie dają polisy dla sektora MSP, łatwiej otwierają się na kolejne produkty. Jakie ubezpieczenia dla przedsiębiorców są warte uwagi?

Ciekawym rozwiązaniem jest ubezpieczenie utraty stabilności finansowej, które oferuje TU Europa. Zabezpiecza ono kontrahentów przedsiębiorcy na wypadek nagłych zdarzeń, jak upadłość firmy bądź zgon właściciela, uniemożliwiających regulowanie zobowiązań. Jest to pierwszy na rynku produkt dla MSP obejmujący ubezpieczenie życia i zabezpieczenie spłaty należności wobec partnerów biznesowych. Takie ubezpieczenie dla przedsiębiorców można rozszerzyć m.in. o ryzyko utraty zysku na skutek spadku obrotu w wyniku szkody w mieniu partnera biznesowego.

Warto też zwrócić uwagę na ubezpieczenie od utraty zysku. Ochroną objęta jest strata firmy wynikająca ze spadku obrotu lub ze wzrostu kosztów działalności, gdy są one efektem nagłego i przypadkowego zdarzenia, np. pożaru czy zalania. Obecnie produkt ten jest dostępny w różnych wariantach czasowych – od 6 do 120 miesięcy - oraz z różnymi sumami ubezpieczenia, które są elastycznie dopasowywane do możliwości finansowych danego klienta. Powstają też kolejne modyfikacje tego ubezpieczenia, obejmujące np. utratę zysku spowodowaną awarią maszyn służących do produkcji.

Biuro w zastępstwie

Rozszerzane są też najpopularniejsze ubezpieczenia dla przedsiębiorców – ubezpieczenia nieruchomości. W przypadku wykupienia opcji „office assistance,” właściciel firmy może dodatkowo skorzystać z szerokiego pakietu usług dodatkowych, zawierającego m.in pomoc w znalezieniu zastępczego biura, oraz zabezpieczenie nieruchomości po zdarzeniu. Dla wielu firm wartością dodaną może okazać się też ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników oraz członków ich rodzin.

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest z kolei przeznaczone dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw. Umożliwia zwrot kosztów procesu sądowego, postępowania egzekucyjnego oraz kosztów notarialnych w sytuacji powstania sporu prawnego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Ubezpieczony może skorzystać z porad prawnych nawet przez telefon.

Leasing dobrze zabezpieczony

Dobrą ofertę ochronną dla przedsiębiorców znajdą również osoby korzystające z leasingu. Dzięki ubezpieczeniu GAP w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, wypłacane jest dodatkowe świadczenie - obok odszkodowania z ubezpieczenia auto casco - które leasingobiorca przeznaczy na spłatę zobowiązania leasingowego lub na nową umowę leasingu. Te ubezpieczenia dla przedsiębiorców są także dostępne w wersji dla maszyn i urządzeń. Inną popularną propozycją jest ubezpieczenie życia i zdrowia leasingobiorcy, jak również ubezpieczenie zapewniające wypłatę świadczenia dla leasingobiorcy w razie nieszczęśliwego wypadku, który przydarzył się w związku z używaniem przedmiotu leasingu.

Kompleksowym rozwiązaniem chroniącym mikrofirmę jest pakietowe ubezpieczenie przedsiębiorstwa, obejmujące odpowiedzialność cywilną, ryzyka majątkowe i transportowe. Działa ono w sytuacji, gdy firma boryka się z problemami spowodowanymi przez nieoczekiwane zdarzenia losowe (np. zalanie, pożar, powódź), zostanie okradziona lub przedsiębiorca będzie musiał ponieść konsekwencje szkód, jakie wyrządził osobie trzeciej.

 

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się