Do czego służy karta produktu?

Opublikowano
karta produktu

Przejrzyste informacje o wszystkich opłatach, ostrzeżenie przed ryzykiem utraty środków, prognozy potencjalnego zysku – takie informacje otrzymuje w karcie produktu klient przed zakupem polisy na życie z UFK.

Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) to produkty służące do długoterminowego oszczędzania, np. pod kątem przyszłej emerytury, na których można sporo zarobić, ale istnieje też niebezpieczeństwo poniesienia strat. Nie każdy rozumie, jak one działają, gdyż wymaga to pewnej wiedzy z dziedziny finansów – produkty te nie należą do prostych, a rezygnacja z nich w pierwszych latach trwania umowy wiąże się z poniesieniem kosztów.

Sprawiło to, że ludzie podchodzą do ubezpieczeń na życie z UFK z rezerwą i obawiają się je kupować, mimo że produkty te mają szereg zalet w przypadku długoterminowego oszczędzania i są jednym z lepszych sposobów gromadzenia oszczędności na jesień życia.

Żeby nie było nieporozumień

Wszystkie informacje na temat kupowanego ubezpieczenia znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Tam opisane są prawa i obowiązki klienta oraz zakładu ubezpieczeń, możliwości rezygnacji z umowy i przede wszystkim to, jaka jest konstrukcja danego ubezpieczenia. Niestety, ciągle niewiele osób przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, nawet gdy jest to umowa na lata, zapoznaje się z tym dokumentem, tym bardziej, że jest on długi, a konieczność precyzyjnego formułowania zapisów wymusza używanie w nim prawniczego języka.

Dlatego chcąc ułatwić klientom świadome podejmowanie decyzji dotyczących zakupu polis z UFK, ubezpieczyciele przy sprzedaży tych produktów wprowadzili stosowanie karty produktu, dzięki której klienci niejako dostają "na tacy" najważniejsze informacje o ubezpieczeniu, na które się decydują.

Co zawiera karta produktu?

Karta produktu to podane w przystępnej formie informacje, które są przekazywane klientowi przed sprzedażą polisy. Znajduje się w niej to, co dla klienta jest najważniejsze. Dowie się z niej, jaki jest cel ubezpieczenia: inwestycyjny, ochronny albo inwestycyjno-ochronny. Kluczowe znaczenie ma symulacja inwestycji klienta w zależności od zadanych parametrów – otrzyma on symulację możliwych zysków i strat z ubezpieczenia w trzech wariantach: z obniżoną, neutralną i podwyższoną rentownością produktu. Oczywiście nie stanowi to obietnicy osiągnięcia opisanych zysków, ale ma pomóc w zrozumieniu produktu i oszacowaniu ewentualnych korzyści z polisy.

W karcie musi się też znaleźć opis świadczeń, horyzont czasowy oraz sposób opłacania składki, także opis głównych cech ubezpieczenia, w tym takie informacje, jak możliwość lub brak możliwości zmiany zakresu ochrony w trakcie ubezpieczenia czy samodzielnego decydowania o alokacji środków w wybrane fundusze. Konieczny jest też opis ryzyk, np. związanych ze zmianą stóp procentowych, zmianą wartości jednostek uczestnictwa w związku ze zmianą sytuacji na rynkach czy niewypłacalnością spółek, w które zainwestowano środki.

Karta produktu jest dokumentem, napisanym przystępnym językiem, łatwym do zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy, a nie slangiem marketingowym czy prawniczym. Dzięki niej przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu na wiele lat klient ma jasność, na co się decyduje i może spać spokojnie bez obaw, że podpisał niekorzystną umowę.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się