Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Opublikowano
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia - ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia, jeżeli jest osobą prawną (przedsiębiorcą) lub w terminie 30 dni, jeżeli jest osobą fizyczną. Po odstąpieniu od umowy zakład ubezpieczeń zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki pomniejszając tę sumę o koszty udzielonej ochrony.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia - ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia, jeżeli jest osobą prawną (przedsiębiorcą) lub w terminie 30 dni, jeżeli jest osobą fizyczną. Po odstąpieniu od umowy zakład ubezpieczeń zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki pomniejszając tę sumę o koszty udzielonej ochrony.

 

Warunkiem przy odstąpieniu od umowy jest posiadanie polisy na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W drugą stronę proces także jest możliwy i zgodnie z Kodeksem Cywilnym ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia (mogą nimi być nieprawdziwa deklaracja ryzyka czy usiłowania wyłudzenia odszkodowania przez ubezpieczającego). Ubezpieczyciel nie może zastrzec w OWU możliwości wypowiedzenia umowy w sytuacjach innych niż wskazane w ustawie.

Należy pamiętać, że z uwagi na charakter umowy ubezpieczenia sam fakt zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego (jeżeli nie prowadzi do wyczerpania sumy ubezpieczenia) nie stwarza podstaw do jej wypowiedzenia przez ubezpieczyciela. 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się