Ubezpieczenie jako warunek zawarcia umowy kredytu

Opublikowano
Ubezpieczenie jako warunek zawarcia umowy kredytu

Czy ubezpieczenie na życie może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy kredytu? Czy bank ma prawo go wymagać?

 

Wymóg dotyczący ubezpieczenia na życie do kredytu uzależniony jest od polityki, jaką prowadzi bank w stosunku do zarządzania ryzykiem kredytowym. Niewątpliwie te ubezpieczenia transferują poza bank ryzyko nieściągnięcia pozostałej części zobowiązania w przypadku śmierci kredytobiorcy, a to oznacza, że bank skłonny jest udzielić kredytu na bardziej preferencyjnych warunkach (np. niższa marża lub prowizja kredytowa), niż gdyby osoba ta nie skorzystała z takiej możliwości.

W Europie Zachodniej, gdzie rynek kredytowy jest dużo bardziej rozwinięty, a szczególnie występuje wyższa niż w Polsce świadomość ubezpieczeniowa, to właśnie ubezpieczenia tego typu są pierwszymi, jakie z jednej strony wymaga bank, a z drugiej - najczęściej oczekiwanymi przez klientów. Są banki, które wymagają ubezpieczenia na życie zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych. Najczęściej zdarza się to w sytuacji, gdy kredytobiorca jest osobą samotną lub gdy jest jedynym żywicielem rodziny. Wówczas bank, chcąc zabezpieczyć spłatę kredytu, wymaga ubezpieczenia na życie.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się