Ochrona prawna jako ubezpieczenie - czy warto z niej skorzystać?

Opublikowano
ochrona prawna

W prowadzeniu działalności gospodarczej niemal na każdym kroku można spotkać się z problemami natury prawnej. W jaki sposób poradzić sobie z nimi, nie wydając fortuny na prawników?

 

Ciekawym rozwiązaniem są ubezpieczenia Asysta Prawna i Ochrona Prawna, oferowane m.in. przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa. Nie przydadzą się one dużym firmom, które zatrudniają całe działy prawne, ani kancelariom, w których pracują niemal sami prawnicy. W takich jednostkach wszystkie problemy prawne mogą rozwiązać sami pracownicy.

Jednak małe i średnie firmy, których działalność nie jest związana z prawem, powinny zastanowić się nad wykupieniem takiego ubezpieczenia. Dzięki wsparciu specjalistów będą mogły wówczas skoncentrować się na swojej działalności, nie martwiąc się o interpretację paragrafów.

Jak to działa? Asysta Prawna to telefoniczna pomoc obejmująca m.in. profesjonalną poradę prawnika, analizę umów i innych dokumentów, wskazanie podstaw prawnych wraz z treścią aktu prawnego oraz wzory umów i pism procesowych. U wskazanego przez ubezpieczyciela prawnika zdobędziemy także informacje o wysokości kosztów sądowych i procedurach w danej sprawie oraz informacje o właściwości sądów i innych organów w danej sprawie. Możliwe jest także przygotowanie opinii prawnych z możliwością weryfikacji dokumentów oraz ochrona należności, gdy kontrahent nie dotrzymał terminu płatności.

Z kolei Ochrona Prawna to refundacja kosztów ochrony interesów prawnych klienta. Mogą to być koszty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, a także koszty ochrony interesów w sprawach dotyczących prawa pracy i prawa podatkowego. Ubezpieczenie obejmuje też koszty prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego (ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowań, w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenie), koszty w sprawach z zakresu prawa rzeczowego dotyczącego nieruchomości czy koszty ochrony interesów wynikających ze stosunków najmu, dzierżawy i wszelkich podobnych stosunków prawnych, związanych z korzystaniem z nieruchomości, budynków i części budynków.

Ochrona prawna pozwala pokryć m.in. koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym. Są to m.in. wynagrodzenie jednego pełnomocnika, koszty sądowe wszystkich instancji i koszty zasądzone od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty postępowania sądu polubownego, koszty notarialne czy koszty opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym.

Warto pamiętać, że ochrona prawna obejmuje zdarzenia mające bezpośredni związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, ale nie obejmuje ochrony interesów prawnych jego życia prywatnego.

 

 

  • Oceń ten artykuł
    5.0/5 (1 ocen)
  • Podziel się