Barometr społeczny: Na co Polacy wydają pieniądze z 500+?

Opublikowano
pieniądze z 500+

Polacy chętnie oszczędzają pieniądze z programu 500+ na przyszłość dzieci, ale wiele osób przeznacza je na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Większość respondentów uważa, że to oni sami są odpowiedzialni za swój budżet, jednak hedoniści mają silniejszą niż oszczędni tendencję do zrzucania odpowiedzialności na państwo lub rodzinę.

Co piąty internauta w Polsce otrzymuje dodatkowe pieniądze w ramach programu 500+ - wynika z drugiej edycji barometru społecznego „Hedoniści i oszczędni”, przeprowadzonego z inicjatywy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa przez IRCenter.

Część barometru dotycząca programu 500+ i odpowiedzialności za stan finansów składa się z dwóch elementów: analizy dyskusji w mediach społecznościowych o wydawaniu i oszczędzaniu pieniędzy, oraz odpowiedzi udzielonych przez respondentów w badaniu konsumenckim w okresie od sierpnia 2015 r. do lipca 2016 r.

Dużo przeznaczamy na oszczędności

Dwie trzecie z badanych osób korzystających z programu 500+ otrzymuje pieniądze na jedno dziecko, 24 - na dwoje dzieci, 8 proc. na trzy pociechy, a jedynie 4 proc. na czworo i więcej dzieci.

Dyskusje na temat 500+ w mediach społecznościowych były burzliwe. Rozpoczęły się one dużo wcześniej niż wypłata środków, a ich kulminacja przypadła na luty 2016 r. Najwięcej wyszukań hasła 500+ w Google miało miejsce w kwietniu, kiedy zaczął się nabór wniosków do programu. W maju i czerwcu liczba wyszukań tematu spadła.

Barometr pokazuje, że dużo osób oszczędza otrzymane pieniądze: 30 proc. respondentów deklaruje, że gromadzi przynajmniej część kwoty z programu 500+ z myślą o przyszłości dziecka. Nieco mniej, bo 29 proc., dzięki tym pieniądzom ma większe możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, a 17 proc. Polaków z pomocą 500+ udaje się podnieść standard życia.

Oszczędni sami odpowiadają za swój budżet

Dodatkowe świadczenie od państwa może zmieniać podejście beneficjentów do własnych finansów. Jednak mimo wprowadzenia programu 500+ większość respondentów badania realizowanego na zlecenie TU na Życie Europa uważa, że oni sami są odpowiedzialni za stan swoich finansów. Barometr wykazuje różnicę w zależności od tego, czy mamy do czynienia z hedonistami czy z oszczędnymi.

Osoby, określające swoją postawę wobec pieniędzy jako hedonistyczną, mają większą tendencję do zrzucania odpowiedzialności na państwo lub rodzinę. Tylko 65 proc. z nich uważa, że sami są odpowiedzialni za swoje finanse, podczas gdy 28 proc. zrzuca ją na państwo, a 7 proc. na rodzinę.

Jak wynika z barometru, wśród oszczędnych 80 proc. respondentów deklaruje odpowiedzialność za swój budżet, 16 proc. uważa, że to państwo jest odpowiedzialne za ich finanse, a 4 proc. obarcza tym rodzinę.

Polacy wierzą, że dużo zależy od nich samych. W dyskusjach internautów na portalach społecznościowych o tym, co wpływa na ich zarobki, dominuje poczucie, że ich własne zaangażowanie i wyniki w pracy. Wskazują także na pracodawcę i miejsce zajmowane w hierarchii firmy.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się