Ubezpiecz mieszkanie na tyle, ile jest warte. Czym jest suma ubezpieczenia?

Opublikowano
suma ubezpieczenia

Jedynie właściwie określona suma ubezpieczenia daje możliwość otrzymania odszkodowania pozwalającego na rekompensatę całości wyrządzonych szkód.

Pożar, zalanie, powódź, huragan – w razie takich zdarzeń możemy stracić cały dobytek. Ważne więc, aby ubezpieczyć mieszkanie od zdarzeń losowych w taki sposób, żeby odszkodowanie pozwoliło na odtworzenie naszego majątku przy założeniu najgorszego scenariusza.

Ubezpieczenie mieszkania ma sens wtedy, gdy w razie nieszczęścia odszkodowanie pozwoli pokryć straty. Nie warto więc sugerować się wyłącznie ceną polisy. Najważniejsze znaczenie ma zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia to górna granica, do której odpowiada zakład ubezpieczeń. Taką kwotę odszkodowania można maksymalnie otrzymać z konkretnej polisy.

Najkorzystniej jest, jeśli suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczanego majątku. Nie ma sensu ubezpieczać mieszkania na sumę wyższą niż wynosi wartość naszego mienia. Odszkodowanie nie może być wyższe od poniesionej szkody, zatem jeśli ubezpieczymy nieruchomość albo domowe ruchomości na kwotę przekraczającą ich wartość, bądź gdy wykupimy polisy u kilku ubezpieczycieli, to i tak nie otrzymamy kwoty wyższej niż ta, która wystarczy do odtworzenia utraconego czy uszkodzonego dobytku (albo odpowiadającej jego wartości rzeczywistej), za to przepłacimy za składkę. Z drugiej strony jeśli suma ubezpieczenia będzie zbyt niska, to odszkodowanie nie zrekompensuje całej poniesionej straty.

Mienie możemy ubezpieczyć według wartości rzeczywistej, rynkowej bądź odtworzeniowej.

Wartość rzeczywista oznacza cenę, za jaką w danym momencie można nieruchomość sprzedać, czyli innymi słowy wartość nowego budynku pomniejszona o zużycie techniczne.

Wartość odtworzeniowa oznacza kwotę niezbędną do odtworzenia stanu „jak nowy”, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów oraz nakładów związanych z kosztami na prace wykończeniowe.

Wartość rynkowa to wartość porównywalnego przedmiotu ubezpieczenia na danym terenie (obszar, miejscowość, dzielnica) odpowiadająca iloczynowi powierzchni i przeciętnej ceny 1m kw.

W zależności od przedmiotu ubezpieczenia inaczej ustala się sumę ubezpieczenia. I tak powinna ona odpowiadać wartości rynkowej, jeżeli ubezpieczamy lokal mieszkalny, pomieszczenia do niego przynależne czy garaże ze stałymi elementami. Domy i pomieszczenia gospodarcze z ich stałymi elementami oraz obiekty małej architektury ubezpieczamy według wartości odtworzeniowej, jeśli wartość zużycia nie przekracza 50 proc., a w innych przypadkach - według wartości rzeczywistej. W przypadku ruchomości domowych sami deklarujemy, czy chcemy je ubezpieczyć według wartości odtworzeniowej czy rzeczywistej.

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się