Uposażony

Opublikowano
Uposażony - osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Uposażony - osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

 

W przypadku ustanowienia kilku uposażonych ubezpieczający powinien określić wysokość ich udziałów w sumie ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający wskazał kilku uposażonych, a jednocześnie nie określił udziału każdej z tych osób w sumie ubezpieczenia, wówczas – z mocy prawa – ich udziały są równe.

Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się