ABC ubezpieczenia pomostowego

Opublikowano
ABC ubezpieczenia pomostowego

Ubezpieczenie pomostowe chroni Bank przed ryzykiem braku spłaty kredytu w okresie, w którym Bank nie posiada docelowego zabezpieczenia, jakim jest  wpis hipoteki do księgi wieczystej.

 

Z punktu widzenia kredytobiorcy fakt, że Bank ma możliwości skorzystania z takiego przejściowego zabezpieczenia, jest niejednokrotnie kluczowy dla samego procesu uzyskania kredytu, ponieważ na moment jego wypłaty Bank może posiadać już zabezpieczenie , co umożliwia uruchomienie kredytu. W skrajnym przypadku, kiedy kredytobiorca zaciąga kredyt na sfinansowanie zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, a budowa jest w stanie początkowym i nie ma prawnych możliwości wyodrębnienia księgi wieczystej dla lokalu realizowanego w ramach inwestycji, alternatywą dla ubezpieczenia pomostowego mogłyby być takie zabezpieczenia jak poręczenia czy zastaw na innych składnikach majątkowych. Każda jednak z wyżej wspomnianych form zabezpieczeń alternatywnych dla ubezpieczenia pomostowego jest w sposób istotny bardziej uciążliwa proceduralnie do przeprowadzenia lub  kosztowniejsza.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się