Rola bancassurance w podbijaniu rynku MSP

Opublikowano
Rola bancassurance w podbijaniu rynku MSP

Od około dwóch lat widoczne jest intensywne zainteresowanie banków obsługą podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz sprofilowanie powiązanej z nią oferty ubezpieczeń. Trend ten jest związany zarówno z dynamicznym rozwojem samego rynku MSP, jak i wzrostem świadomości mikroprzedsiębiorców, którzy w coraz większym stopniu doceniają fakt, że ochrona ubezpieczeniowa zdejmuje z nich ciężar ryzyka prowadzonego biznesu.

Według najnowszych dostępnych danych z ub.r., opublikowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w naszym kraju działa obecnie 1,6 mln. firm, z czego aż 99,8 proc. w sektorze MSP. Dla porównania dla całej Unii Europejskiej ten wskaźnik wynosi 91,8 proc. Z taką liczbą aktywnych przedsiębiorstw Polska zajmuje 6 miejsce w UE. Sektor MSP generuje niemal 50 proc. polskiego PKB i zapewnia miejsca pracy dla 70 proc. czynnych zawodowo osób. Segment ten będzie nadal rósł, ponieważ – jak wynika z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011”, opracowanego przez PARP - młodzi ludzie, dopiero wchodzący na rynek pracy, podobnie jak nieaktywne zawodowo kobiety, deklarują, że chcą prowadzić własną działalność. Aby uruchomić firmę, zazwyczaj niezbędne jest zaciągnięcie kredytu. A kredyt to nie tylko obciążenie dla właściciela firmy, ale i ryzyko dla udzielającego go banku. Dlatego niezbędne jest ubezpieczenie takiego zobowiązania, aby w przypadku np. niezdolności do pracy właściciela mikrofirmy, można było pokryć należności wobec udzielającego go banku. Taka ochrona ubezpieczeniowa jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty , ułatwia przyznanie kredytu klientowi, a więc stanowi dla niego realną korzyść jeszcze zanim zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe. Właśnie ubezpieczenia należności były pierwszymi, jakie pojawiły się wraz z kredytami dla MSP kilka lat temu. W grupie tej znalazły się m.in. ubezpieczenie życia i zdrowia przedsiębiorcy, ubezpieczenie spłaty kredytu w okresie pomostowym czy gwarancja wartości nieruchomości. Dziś ubezpieczyciele działający na rynku bancassurance proponują szerokie portfolio produktów, zapewniających kompleksową ochronę prowadzonej działalności. Głównie sprzedawane są one formie ubezpieczeń grupowych. Zdarzają się jednak także ubezpieczenia zawierane w formie indywidualnych umów. Atutem tego kanału dystrybucji są atrakcyjne warunki ubezpieczenia i zakres ochrony dopasowany precyzyjnie do grupy przedsiębiorców, obsługiwanych przez dany bank. Banki, które chcą jak najlepiej dostosować ofertę produktów finansowo-ubezpieczeniowych prowadzą badania konsumenckie wśród firm MSP, aby zidentyfikować ich zapotrzebowanie w zakresie oczekiwanej ochrony. Dysponując taką wiedzą są w stanie stworzyć wraz z ubezpieczycielami produkty „szyte na miarę” firm MSP. Oferta taka powinna oczywiście uwzględniać poziom świadomości ubezpieczeniowej przedsiębiorców, specyfikę branży, w jakiej działają i powiązanego z nią ryzyka oraz nieuniknioną skłonność do minimalizowania płaconej składki. 


W kanale bancassurance klient otrzymuje zestaw produktów bankowo-ubezpieczeniowych w jednym miejscu bez konieczności odwiedzania dwóch instytucji finansowych, a także, ze względu na grupowy charakter umów, nabywa je w atrakcyjnej cenie. Zakup polisy jest znacznie prostszy niż w przypadku zawierania umowy bezpośrednio z ubezpieczycielem. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczeń multirisk, czyli pakietowych (OC, ryzyka majątkowe i transportowe), na które wiele małych firm nie mogłoby sobie pozwolić indywidualnie ze względu choćby na konieczność wypełniania skomplikowanych dokumentów. W banku ta procedura jest uproszczona. Produkty bancassurance to zatem oszczędność czasu i pieniędzy. Często także rozwiązania ubezpieczeniowe oferowane przez bank nie są dostępne bezpośrednio w firmach ubezpieczeniowych, np. ubezpieczenie utarty stałego źródła dochodów. Wartość dodaną dla mikroprzedsiębiorców w kanale bancassurance stanowią produkty zapewniające ponadstandardową ochronę, m.in. ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników firm i członków ich rodzin, office assistance, obejmujące szeroki pakiet usług, ze znalezieniem zastępczego biura po pożarze firmy włącznie. Banki spełniają zatem bardzo ważną rolę w propagowaniu ubezpieczeń dedykowanych firmom z sektora MSP. 

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2011 r. portfel kredytów dla firm z sektora MSP wynosił 159 mln. zł – aż o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. To świadczy o sile i potencjale tego rynku. Dynamicznie rośnie także zainteresowanie ubezpieczeniami dla MSP, co wynika z coraz większej świadomości ubezpieczeniowej klientów. Fakt ten znajduje potwierdzenie w liczbach: w pierwszym półroczu 2012 r. TU Europa i TU na Życie Europa zwiększyły sprzedaż ubezpieczeń dla sektora MSP łącznie aż o 120 proc. w stosunku do tego samego okresu w ub.r. 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się