Karencja

Opublikowano
Karencja - wskazany w OWU okres, zwykle poprzedzający okres ubezpieczenia, w czasie którego, w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego, nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa, tzn. nie nastąpi realizacja świadczenia.

Karencja - wskazany w OWU okres, zwykle poprzedzający okres ubezpieczenia, w czasie którego, w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego, nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa, tzn. nie nastąpi realizacja świadczenia.

 

Przesunięcie terminu odpowiedzialności ubezpieczyciela o określony w umowie czas licząc od daty zawarcia ubezpieczenia, ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń już po powstaniu szkody. Standardowo stosowana jest w ubezpieczeniach życiowych, chorobowych, zwierząt, turystycznych itp.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się