Spokojny Dom – ubezpieczenie nieruchomości

Opublikowano
spokojny dom ubezpieczenie nieruchomości

Spokojny dom to ubezpieczenie nieruchomości, które zabezpiecza przed wszelkiego rodzaju zdarzeniami, które niosą za sobą straty finansowe, jak pożar, zalanie, czy włamanie z kradzieżą.

ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości pozwoli Ci spokojnie spać w swoim domu i zapomnieć o nieprzyjemnych sytuacjach takich jak np. zalanie przez sąsiadów, czy pożar. Każde ze zdarzeń niesie za sobą straty finansowe, których możesz uniknąć, jeśli wcześniej się ubezpieczyłeś. Ubezpieczenie Spokojny dom występuje w trzech wariantach: Standard, Komfort i Premium oraz opiewa na różne sumy ubezpieczenia.

Dom to przykład bardzo złożonego mienia. Głównie ze względu na wartość – do której zalicza się mury, jego elementy stałe, elementy konstrukcyjne i ruchomości domowe. Na każde z nich ustalana jest osobna i indywidualna suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, która może zostać wypłacona w ramach odszkodowania. 


Dom to nie tylko budynek i miejsce zamieszkania, ale także rodzinne relacje, tradycja, wspomnienia i poczucie bezpieczeństwa. To znacznie więcej niż fizyczne i materialne miejsce, dlatego warto go ubezpieczyć. Przy wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia, należy uwzględnić wszystkie ryzyka, które niespodziewanie mogą wystąpić w naszym domu.  Przy wyborze wariantu warto zwrócić co uwagę na to, co dana polisa obejmuje, by uniknąć rozczarowań. 

Spokojny Dom STANDARD

- ubezpieczenie nieruchomości z jej stałymi elementami na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych - to znaczy, że ubezpieczyć możesz nieruchomość o charakterze mieszkalnym (lokal mieszkalny lub dom) wraz z jej stałymi elementami, do której posiadasz prawo własności 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, która chroni nie tylko Ciebie, ale również osoby bliskie, wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe

Spokojny Dom KOMFORT

- ubezpieczenie nieruchomości z jej stałymi elementami na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 - pakiet assistance, który zapewnia organizację pomocy w sytuacjach awaryjnych oraz interwencję specjalistów w celu usunięcia usterek powstałych na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową

Spokojny Dom PREMIUM

- ubezpieczenie nieruchomości z jej stałymi elementami na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych

- ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych

- ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów na wypadek kradzieży z włamaniem, dewastacji i rabunku

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

- ubezpieczenie Elementów Szklanych na wypadek Stłuczenia

- Pakiet Assistance

Elementy stałe  zamontowane lub wbudowane w sposób trwały oraz uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi takie jak: okna, drzwi, szafy wnękowe itp. 

Ruchomości Domowe mienie stanowiące wyposażenie nieruchomości wybudowanej, służące do prowadzenia gospodarstwa domowego: meble, dywany, sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego nie znajdujące się w zabudowie, żyrandole i kinkiety, odzież i inne przedmioty osobistego i wspólnego użytku, sprzęt audiowizualny, komputerowy fotograficzny, instrumenty muzyczne, sprzęt turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny itp.

Ubezpieczenie Spokojny Dom jest produktem archiwalnym.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Spokojny Dom.

ubezpieczenie nieruchomości online

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się