O FIRMIE

firma W Grupie Ubezpieczeniowej Europa już od ponad 20 lat tworzymy nowatorskie ubezpieczenia dostosowane do potrzeb naszych najbardziej wymagających klientów i partnerów biznesowych.
firma Jesteśmy jednym z liderów polskiego rynku ubezpieczeniowego.
firma Specjalizujemy się w sprzedaży ubezpieczeń we współpracy z bankami.
firma Dzięki pasji naszych pracowników i ciągłemu stawianiu sobie nowych, ambitnych celów, jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm polskiego rynku finansowego.
firma Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy ponad milion osób w Polsce.


Misja firmy


Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa

przyjazna firma ubezpieczeniowaTU Europa zwyciężyło w konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2014”, organizowanym przez Gazetę Bankową. Głównym kryterium oceny była jakość posprzedażowej obsługi klientów. Ocenie w konkursie podlegały dane dotyczące jakości obsługi klientów i likwidacji szkód, a także liczba skarg zgłaszanych przez konsumentów. Pod uwagę brana była m.in. ilość skarg do Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do wolumenu sprzedaży danej firmy, średni czas oczekiwania na wypłatę świadczenia, czas uzyskania połączenia telefonicznego z doradcą i likwidatorem w zakresie zgłoszenia lub obsługi roszczenia. Wysoka pozycja w konkursie to potwierdzenie efektów strategii Europy, która stawia konsumenta i jego potrzeby w centrum uwagi.

Dobry pracodawca

dobry pracodawcaGrupa Europa otrzymała tytuł Dobry Pracodawca 2014 w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. Kryteria wyboru dokonanego przez niezależną kapitułę programu obejmowały politykę firmy jako pracodawcy, a szczególnie właściwe kształtowanie relacji z pracownikami i tworzenie dla nich atrakcyjnego środowiska pracy oraz zachowywanie postawy fair play w stosunku do wszystkich interesariuszy firmy. Program, realizowany przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, ma za zadanie upowszechnianie zasad odpowiedzialnego biznesu oraz wskazanie ekspertów w tej dziedzinie. Uzyskanie tytułu Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Dobry Pracodawca 2014 potwierdza status Grupy Europa jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia, z którą warto się związać i współpracować.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017