O UFK

  • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi stanowią Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, Certyfikaty Inwestycyjne, depozyty oraz środki pieniężne

  • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie będących Portfelami Modelowymi stanowią wyłącznie Jednostki Uczestnictwa określonego Funduszu Inwestycyjnego

  • Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy” jest aktywnie dostosowywany do wymagań inwestorów. Dokładną listę UFK można znaleźć w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

  • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich Aktywów

  • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut tego funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronach poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

  • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017