KOMUNIKATY

Wybierz rok

09.01.2014
Zmiana nazwy z: UFK Europa UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) na: UFK Europa UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż UFK Europa UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) na: UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO).

W razie pytań prosimy o kontakt.

09.01.2014
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg dla spółki Baker Hughes INC, obowiązuje od 09.01.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg z: BHI US Equity na: BHI UN Equity, który został wskazany w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (kod: 2013_RBPP_02_v.01) „Potęga Paliw”. Aktualny kod Bloomberg zostanie podany w Certyfikacie przekazanym Ubezpieczonemu. 

W razie pytań prosimy o kontakt.
09.01.2014
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg dla spółki Exxon Mobil Corp, obowiązuje od 09.01.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg z: XOM US Equity na: XOM UN Equity, który został wskazany w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (kod: 2013_RBPP_02_v.01) „Potęga Paliw”. Aktualny kod Bloomberg zostanie podany w Certyfikacie przekazanym Ubezpieczonemu. 

W razie pytań prosimy o kontakt.
13.07.2013
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg dla funduszu NOMURA ETF – NIKKEI 225, obowiązuje od 13.07.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg z: 1321 JO na: 1321 JT, który został wskazany w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (kod: 2013_DBRG_02_v.01) „db Gwarancja – Rynki Globalne” oraz w Deklaracji Przystąpienia „db Gwarancja – Rynki Globalne”. Aktualny kod Bloomberg zostanie podany w Certyfikacie przekazanym Ubezpieczonemu. 

W razie pytań prosimy o kontakt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017