AKTUALNOŚCI

14.08.2013

Informacja dla Klientów OK SERVICES TRAVEL Sp. z o.o.

W związku z oświadczeniem o niewypłacalności spółki OK SERVICES TRAVEL Sp. z o.o., które wpłynęło w dniu 14.08.2013 r. do Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  informujemy, że Klienci OK SERVICES TRAVEL są objęci gwarancją ubezpieczeniową, której udziela TU Europa S.A. 

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego, do którego Klienci powinni kierować roszczenia w sprawie szkód związanych z imprezami wykupionymi w OK SERVICES TRAVEL (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Turystyki i Sportu, ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice, tel. (32) 77-40-973). 
Gwarancja obowiązuje do dnia 09.10.2013 r. Ostateczny termin zgłaszania roszczeń zostanie określony przez Marszałka Województwa Śląskiego.
 
Zarząd TU Europa S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017