AKTUALNOŚCI

17.09.2013

Zainwestuj w Dobry Start Juniora

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wchodzi w nowy segment produktów i wprowadza unikalne rozwiązanie zabezpieczające przyszłość dzieci - Dobry Start Juniora. To produkt łączący inwestycję z ochroną ubezpieczeniową, zapewniający wypłatę wypracowanych środków w wybranym momencie. Już od września br. jest dostępny w oddziałach Domu Inwestycyjnego Xelion.

Dobry Start Juniora to ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Produkt wyróżnia się tym, że polisę mogą wykupić nie tylko rodzice lub dziadkowie, ale również osoby niespokrewnione z dzieckiem. Nie jest też wymagana zgoda rodziców, aby dziecko mogło zostać wskazane w polisie jako uposażone. W dniu zawarcia umowy ubezpieczenia dziecko może mieć od 0 do 13 lat. Maksymalny czas trwania ochrony ubezpieczeniowej to ukończenie 25 lat przez uposażone dziecko. 

- Dobry Start Juniora to nie tylko oryginalny pomysł na prezent, lecz przede wszystkim możliwość odpowiedniego zabezpieczenia dziecka. Jednorazowa składka ułatwia podjęcie decyzji o zakupie produktu, gdyż nie trzeba obawiać się, czy będziemy w stanie regularnie wpłacać składki - mówi Andrzej Popielski, Wiceprezes TU na Życie Europa S.A. 

Osoba kupująca Dobry Start Juniora już na wstępie wskazuje spośród zamkniętego katalogu zdarzenie, które spowoduje wypłatę środków: zawarcie małżeństwa przez dziecko, przyjęcie go na studia, bądź ukończenie 18 lub 25 lat. 

Dobry Start Juniora pozwala na gromadzenie oszczędności w indywidualnie wybranych przez klienta ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Do dyspozycji jest kilkadziesiąt UFK. Ich aktywa stanowią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Wartością dodatkową tego typu polis jest możliwość wyboru różnorodnych funduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka. UFK mają otwartą architekturę i są transparentne. Taka struktura produktu pozwala na jasną identyfikację strategii i jej bieżącą weryfikację. Jednorazowa minimalna składka wynosi 10 000 zł, ale możliwe są wpłaty dodatkowe, które zostaną zainwestowane w wybrane przez klienta UFK. Klient może wypłacić część środków przed zakończeniem polisy oraz dokonać konwersji, czyli zmian w strukturze swojego portfela UFK. Od wypracowanego zysku pobierany jest podatek od zysków kapitałowych. 

W przypadku, jeśli osoba, która kupiła polisę umrze, uposażone dziecko otrzyma 5 proc. wartości rachunku, a pozostałe 95 proc. będzie indeksowane co pół roku według stopy 60-proc. WIBOR-u 6M, a środki zostaną wypłacone w sytuacji, jaką wskazał klient w polisie, np. z chwilą przyjęcia uposażonego dziecka na studia. Indeksacja odbywa się raz na pół roku. Opłata wstępna od składki podstawowej wynosi 4 proc. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017