Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Koszty Rezygnacji?

zwrot kosztow

Zwracamy 100% kosztów


Jeżeli musisz zrezygnować z wyjazdu, zwrócimy Ci wszystkie udokumentowane wydatki na imprezę turystyczną, transport, noclegi, bilety wstępu.

Kup online w 5 minut

szeroki zakres

Produkt na czasie


Stale ulepszamy zakres ubezpieczenia. Dzięki Kosztom Rezygnacji odzyskasz pieniądze w razie rezygnacji z podróży z powodu zachorowania na Covid-19 lub objęcia kwarantanną.

Sprawdź możliwe powody rezygnacji

 

First minute (ubezpieczenie Koszty Rezygnacji)

Idealne przy zakupach first minute

Kupujesz wycieczki z dużym wyprzedzeniem? Koszty Rezygnacji zabezpieczą Twoją inwestycję przed nagłymi wypadkami (np. chorobą w rodzinie, utratą pracy, problemami z ciążą).

Twój wybór - KR

Twój wybór


Koszty Rezygnacji to dwa warianty ubezpieczenia do wyboru. Możesz rozszerzyć wariant 100% o choroby przewlekłe, zachorowanie na COVID-19 lub kupić wariant 100% Max, który zawiera już te rozszerzenia. 

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek wydarzeń, które mogą Cię spotkać przed wyjazdem, jak i w jego trakcie. Wybierz wariant odpowiedni dla siebie, w zależności od zakresu ochrony, którą chcesz zostać objęty.

 

100%
100% Max
Nagłe zachorowanie
TAK
Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży, a choroba ta nie wynika z zachorowania na Covid-19 ani z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. TAK
Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje, a choroba ta nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19 i jej stan będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. TAK
Nieszczęśliwy wypadek
TAK
Ty lub współuczestnik podróży ulegniecie nieszczęśliwemu wypadkowi, który spowoduje znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży. TAK
Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, który będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży. TAK
Ciąża
TAK
Wystąpią komplikacje związane z ciążą Twoją, współuczestniczki podróży, ciążą Twojej żony lub konkubiny, ciążą żony lub konkubiny współuczestnika podróży – jeśli ciąża trwa krócej niż 32 tygodnie, to jest maksymalnie 31 tydzień + 6 dni. TAK
Poród
TAK
Tobie lub współuczestniczce podróży zostanie wyznaczona na czas podróży data porodu – o ile nie jest wyznaczona w chwili zawierania umowy podróży i umowy ubezpieczenia. TAK
Śmierć
TAK
Nastąpi Twoja śmierć lub współuczestnika podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19. TAK
Do 45 dni przed rozpoczęciem podróży lub w trakcie podróży nastąpi śmierć osoby bliskiej lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid- 19, samobójstwa. TAK
Szkoda w mieniu
TAK
Wystąpi szkoda w mieniu Twoim, Twojej osoby bliskiej lub współuczestnika podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Szkoda musi powstać w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. TAK
Powstanie szkoda w mieniu Twojego pracodawcy lub pracodawcy współuczestnika podróży. Ubezpieczenie działa, jeśli szkoda powstanie w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem i do 10 dni przed rozpoczęciem podróży oraz jednocześnie Ty lub współuczestnik podróży jesteście w kadrze zarządzającej pracodawcy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne, które wymagają od Was obecności w kraju zamieszkania. TAK
Utrata pracy
TAK
Ty lub współuczestnik podróży utracicie pracę. Wyjaśnienie utraty pracy znajdziesz w Słowniku w §2 ust. 22 OWU. Warunkiem naszej odpowiedzialności jest to, abyście (Ty lub współuczestnik podróży) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracowali przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony. TAK
Rozpoczęcie pracy
TAK
Pracodawca wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży rozpoczęcie pracy w trakcie trwania podróży – jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ty lub współuczestnik podróży jesteście zarejestrowani jako bezrobotni. TAK
Kradzież
TAK
Tobie lub współuczestnikowi podróży zostaną skradzione dokumenty niezbędne do realizacji podróży w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży. Te dokumenty to: paszport, dowód osobisty, wiza. Musicie zgłosić takie zdarzenie odpowiednim władzom. TAK
Tobie lub współuczestnikowi podróży zostanie skradziony pojazd, który do Was należy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne w miejscu swojego stałego zamieszkania. Kradzież musi mieć miejsce w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. Dodatkowo policja musi udokumentować zgłoszenie. TAK
Uszkodzenie/zniszczenie pojazdu
TAK
Twój pojazd lub pojazd współuczestnika podróży zostanie uszkodzony lub zniszczony podczas wypadku drogowego w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Dodatkowo policja musi udokumentować zdarzenie. TAK
Rozwód
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie na rozprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie znacie daty rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK
Wezwanie do sądu
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie do sądu, z którego wynika, że Wasza obecność w sądzie jest obowiązkowa w terminie zaplanowanej podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie terminu rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK
Egzamin poprawkowy
TAK
Ty lub współuczestnik podróży będziecie mieć egzamin poprawkowy w szkole lub na uczelni wyższej, którego zdanie jest konieczne, aby kontynuować naukę, a termin egzaminu przypadnie na czas podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia TAK
Sanatorium
TAK
NFZ lub ZUS wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży termin pobytu w sanatorium, który pokrywa się z podróżą – o ile oczekiwaliście na niego, a termin ten nie był znany w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK
Covid-19
Po zapłaceniu dodatkowej składki
Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną oraz nie może rokować wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży lub powinno mieć miejsce w czasie podróży. Po zapłaceniu dodatkowej składki
Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną i musi skutkować natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokować wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo powinno mieć miejsce w czasie podróży. Po zapłaceniu dodatkowej składki
Ty lub współuczestnik podróży, Twoje dzieci lub dzieci współuczestnika podróży zostaniecie objęci obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania. Definicję kwarantanny znajdziesz w § 2 ust. 9. Po zapłaceniu dodatkowej składki
Choroba przewlekła
Po zapłaceniu dodatkowej składki
Ty lub współuczestnik podróży nagle zachorujecie i choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u Was choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. Po zapłaceniu dodatkowej składki
Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje i jej stan będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją, a choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u niej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. Po zapłaceniu dodatkowej składki
Atak terrorystyczny
NIE
Do 30 dni przez rozpoczęciem podróży dojdzie w kraju, do którego podróżujesz, do aktu terrorystycznego. Aby ubezpieczenie działało, akt terrorystyczny musi wystąpić do 250 km od celu Twojej podróży. Ubezpieczenie nie działa, jeśli organizator imprezy turystycznej zaoferuje Ci inną imprezę turystyczną – do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje.

Z tego powodu nie możesz przerwać podróży.
Ochrona nigdy nie działa, jeśli akt terrorystyczny wydarzy się w: Afganistanie, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodnim Brzegu Jordanu, Burkinie Faso, Demokratycznej Republice Konga, Egipcie, Filipinach, Hondurasie, Indonezji, Iraku, Iranie, Jemenie, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, na Krymie, Libanie, Libii, Malezji, Maroku, Nigerii, Pakistanie, Rosji, Somalii, Strefie Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ukrainie.
NIE
Adopcja dziecka
NIE
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie propozycję adopcji dziecka, jeśli bierzecie udział w procedurze adopcji dziecka. Dotyczy to sytuacji, gdy nie znasz terminu adopcji w chwili, kiedy zawierasz umowę ubezpieczenia. NIE
Rozgrywki sportowe
NIE
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie powołanie do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży. NIE
POLECAMY WARIANT
Nagłe zachorowanie
TAK
Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży, a choroba ta nie wynika z zachorowania na Covid-19 ani z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. TAK
Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje, a choroba ta nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19 i jej stan będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. TAK
Nieszczęśliwy wypadek
TAK
Ty lub współuczestnik podróży ulegniecie nieszczęśliwemu wypadkowi, który spowoduje znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży. TAK
Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, który będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży. TAK
Ciąża
TAK
Wystąpią komplikacje związane z ciążą Twoją, współuczestniczki podróży, ciążą Twojej żony lub konkubiny, ciążą żony lub konkubiny współuczestnika podróży – jeśli ciąża trwa krócej niż 32 tygodnie, to jest maksymalnie 31 tydzień + 6 dni. TAK
Poród
TAK
Tobie lub współuczestniczce podróży zostanie wyznaczona na czas podróży data porodu – o ile nie jest wyznaczona w chwili zawierania umowy podróży i umowy ubezpieczenia. TAK
Śmierć
TAK
Nastąpi Twoja śmierć lub współuczestnika podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19. TAK
Do 45 dni przed rozpoczęciem podróży lub w trakcie podróży nastąpi śmierć osoby bliskiej lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid- 19, samobójstwa. TAK
Szkoda w mieniu
TAK
Wystąpi szkoda w mieniu Twoim, Twojej osoby bliskiej lub współuczestnika podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Szkoda musi powstać w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. TAK
Powstanie szkoda w mieniu Twojego pracodawcy lub pracodawcy współuczestnika podróży. Ubezpieczenie działa, jeśli szkoda powstanie w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem i do 10 dni przed rozpoczęciem podróży oraz jednocześnie Ty lub współuczestnik podróży jesteście w kadrze zarządzającej pracodawcy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne, które wymagają od Was obecności w kraju zamieszkania. TAK
Utrata pracy
TAK
Ty lub współuczestnik podróży utracicie pracę. Wyjaśnienie utraty pracy znajdziesz w Słowniku w §2 ust. 22 OWU. Warunkiem naszej odpowiedzialności jest to, abyście (Ty lub współuczestnik podróży) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracowali przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony. TAK
Rozpoczęcie pracy
TAK
Pracodawca wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży rozpoczęcie pracy w trakcie trwania podróży – jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ty lub współuczestnik podróży jesteście zarejestrowani jako bezrobotni. TAK
Kradzież
TAK
Tobie lub współuczestnikowi podróży zostaną skradzione dokumenty niezbędne do realizacji podróży w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży. Te dokumenty to: paszport, dowód osobisty, wiza. Musicie zgłosić takie zdarzenie odpowiednim władzom. TAK
Tobie lub współuczestnikowi podróży zostanie skradziony pojazd, który do Was należy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne w miejscu swojego stałego zamieszkania. Kradzież musi mieć miejsce w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. Dodatkowo policja musi udokumentować zgłoszenie. TAK
Uszkodzenie/zniszczenie pojazdu
TAK
Twój pojazd lub pojazd współuczestnika podróży zostanie uszkodzony lub zniszczony podczas wypadku drogowego w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Dodatkowo policja musi udokumentować zdarzenie. TAK
Rozwód
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie na rozprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie znacie daty rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK
Wezwanie do sądu
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie do sądu, z którego wynika, że Wasza obecność w sądzie jest obowiązkowa w terminie zaplanowanej podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie terminu rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK
Egzamin poprawkowy
TAK
Ty lub współuczestnik podróży będziecie mieć egzamin poprawkowy w szkole lub na uczelni wyższej, którego zdanie jest konieczne, aby kontynuować naukę, a termin egzaminu przypadnie na czas podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia TAK
Sanatorium
TAK
NFZ lub ZUS wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży termin pobytu w sanatorium, który pokrywa się z podróżą – o ile oczekiwaliście na niego, a termin ten nie był znany w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK
Covid-19
TAK
Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną oraz nie może rokować wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży lub powinno mieć miejsce w czasie podróży. TAK
Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną i musi skutkować natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokować wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo powinno mieć miejsce w czasie podróży. TAK
Ty lub współuczestnik podróży, Twoje dzieci lub dzieci współuczestnika podróży zostaniecie objęci obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania. Definicję kwarantanny znajdziesz w § 2 ust. 9. TAK
Choroba przewlekła
TAK
Ty lub współuczestnik podróży nagle zachorujecie i choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u Was choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. TAK
Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje i jej stan będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją, a choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u niej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. TAK
Atak terrorystyczny
TAK
Do 30 dni przez rozpoczęciem podróży dojdzie w kraju, do którego podróżujesz, do aktu terrorystycznego. Aby ubezpieczenie działało, akt terrorystyczny musi wystąpić do 250 km od celu Twojej podróży. Ubezpieczenie nie działa, jeśli organizator imprezy turystycznej zaoferuje Ci inną imprezę turystyczną – do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje.

Z tego powodu nie możesz przerwać podróży.
Ochrona nigdy nie działa, jeśli akt terrorystyczny wydarzy się w: Afganistanie, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodnim Brzegu Jordanu, Burkinie Faso, Demokratycznej Republice Konga, Egipcie, Filipinach, Hondurasie, Indonezji, Iraku, Iranie, Jemenie, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, na Krymie, Libanie, Libii, Malezji, Maroku, Nigerii, Pakistanie, Rosji, Somalii, Strefie Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ukrainie.
TAK
Adopcja dziecka
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie propozycję adopcji dziecka, jeśli bierzecie udział w procedurze adopcji dziecka. Dotyczy to sytuacji, gdy nie znasz terminu adopcji w chwili, kiedy zawierasz umowę ubezpieczenia. TAK
Rozgrywki sportowe
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie powołanie do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży. TAK

 

 100%100% MAX
Nagłe zachorowanieNagłe zachorowanie TAK TAK
Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży, a choroba ta nie wynika z zachorowania na Covid-19 ani z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. TAK TAK
Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje, a choroba ta nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19 i jej stan będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. TAK TAK
NNW TurystykaNieszczęśliwy wypadek TAK TAK
Ty lub współuczestnik podróży ulegniecie nieszczęśliwemu wypadkowi, który spowoduje znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży. TAK TAK
Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, który będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży.  TAK TAK
CiążaCiąża TAK TAK
Wystąpią komplikacje związane z ciążą Twoją, współuczestniczki podróży, ciążą Twojej żony lub konkubiny, ciążą żony lub konkubiny współuczestnika podróży – jeśli ciąża trwa krócej niż 32 tygodnie, to jest maksymalnie 31 tydzień + 6 dni. TAK TAK
PoródPoród TAK TAK
Tobie lub współuczestniczce podróży zostanie wyznaczona na czas podróży data porodu – o ile nie jest wyznaczona w chwili zawierania umowy podróży i umowy ubezpieczenia. TAK TAK
ŚmierćŚmierć TAK TAK
Nastąpi Twoja śmierć lub współuczestnika podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19.  TAK TAK
Do 45 dni przed rozpoczęciem podróży lub w trakcie podróży nastąpi śmierć osoby bliskiej lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid- 19, samobójstwa. TAK TAK
Szkoda w mieniuSzkoda w mieniu TAK TAK
Wystąpi szkoda w mieniu Twoim, Twojej osoby bliskiej lub współuczestnika podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Szkoda musi powstać w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. TAK TAK
Powstanie szkoda w mieniu Twojego pracodawcy lub pracodawcy współuczestnika podróży. Ubezpieczenie działa, jeśli szkoda powstanie w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem i do 10 dni przed rozpoczęciem podróży oraz jednocześnie Ty lub współuczestnik podróży jesteście w kadrze zarządzającej pracodawcy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne, które wymagają od Was obecności w kraju zamieszkania. TAK TAK
Utrata pracyUtrata pracy TAK TAK
Ty lub współuczestnik podróży utracicie pracę. Wyjaśnienie utraty pracy znajdziesz w Słowniku w §2 ust. 22 OWU. Warunkiem naszej odpowiedzialności jest to, abyście (Ty lub współuczestnik podróży) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracowali przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony. TAK TAK
Rozpoczęcie pracyRozpoczęcie pracy TAK TAK
Pracodawca wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży rozpoczęcie pracy w trakcie trwania podróży – jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ty lub współuczestnik podróży jesteście zarejestrowani jako bezrobotni. TAK TAK
KradzieżKradzież TAK TAK
Tobie lub współuczestnikowi podróży zostaną skradzione dokumenty niezbędne do realizacji podróży w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży. Te dokumenty to: paszport, dowód osobisty, wiza. Musicie zgłosić takie zdarzenie odpowiednim władzom. TAK TAK
Tobie lub współuczestnikowi podróży zostanie skradziony pojazd, który do Was należy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne w miejscu swojego stałego zamieszkania. Kradzież musi mieć miejsce w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. Dodatkowo policja musi udokumentować zgłoszenie. TAK TAK
Uszkodzenie, zniszczenie pojazduUszkodzenie/zniszczenie pojazdu TAK TAK
Twój pojazd lub pojazd współuczestnika podróży zostanie uszkodzony lub zniszczony podczas wypadku drogowego w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Dodatkowo policja musi udokumentować zdarzenie. TAK TAK
RozwódRozwód TAK TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie na rozprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie znacie daty rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK TAK
Wezwanie do sąduWezwanie do sądu TAK TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie do sądu, z którego wynika, że Wasza obecność w sądzie jest obowiązkowa w terminie zaplanowanej podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie terminu rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK TAK
Egzamin poprawkowyEgzamin poprawkowy TAK TAK
Ty lub współuczestnik podróży będziecie mieć egzamin poprawkowy w szkole lub na uczelni wyższej, którego zdanie jest konieczne, aby kontynuować naukę, a termin egzaminu przypadnie na czas podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK TAK
SanatoriumSanatorium TAK TAK
NFZ lub ZUS wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży termin pobytu w sanatorium, który pokrywa się z podróżą – o ile oczekiwaliście na niego, a termin ten nie był znany w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. TAK TAK
Ochrona - COVID-19 koronawirusCovid-19 Po zapłaceniu dodatkowej składki TAK
Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną oraz nie może rokować wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży lub powinno mieć miejsce w czasie podróży. Po zapłaceniu dodatkowej składki TAK
Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną i musi skutkować natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokować wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo powinno mieć miejsce w czasie podróży. Po zapłaceniu dodatkowej składki TAK
Ty lub współuczestnik podróży, Twoje dzieci lub dzieci współuczestnika podróży zostaniecie objęci obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania. Definicję kwarantanny znajdziesz w § 2 ust. 9.  Po zapłaceniu dodatkowej składki TAK
choroby przewlekłeChoroba przewlekła Po zapłaceniu dodatkowej składki TAK
Ty lub współuczestnik podróży nagle zachorujecie i choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u Was choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.  Po zapłaceniu dodatkowej składki TAK
Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje i jej stan będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją, a choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u niej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. Po zapłaceniu dodatkowej składki TAK
terroryzmAtak terrorystyczny NIE TAK

Do 30 dni przez rozpoczęciem podróży dojdzie w kraju, do którego podróżujesz, do aktu terrorystycznego. Aby ubezpieczenie działało, akt terrorystyczny musi wystąpić do 250 km od celu Twojej podróży. Ubezpieczenie nie działa, jeśli organizator imprezy turystycznej zaoferuje Ci inną imprezę turystyczną – do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje.


Z tego powodu nie możesz przerwać podróży.

Ochrona nigdy nie działa, jeśli akt terrorystyczny wydarzy się w: Afganistanie, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodnim Brzegu Jordanu, Burkinie Faso, Demokratycznej Republice Konga, Egipcie, Filipinach, Hondurasie, Indonezji, Iraku, Iranie, Jemenie, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, na Krymie, Libanie, Libii, Malezji, Maroku, Nigerii, Pakistanie, Rosji, Somalii, Strefie Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ukrainie.
NIE TAK
Adopcja dzieckaAdopcja dziecka NIE TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie propozycję adopcji dziecka, jeśli bierzecie udział w procedurze adopcji dziecka. Dotyczy to sytuacji, gdy nie znasz terminu adopcji w chwili, kiedy zawierasz umowę ubezpieczenia. NIE TAK
Rozgrywki sportoweRozgrywki sportowe NIE TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie powołanie do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży. NIE TAK

 

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie Koszty Rezygnacji?

Jeśli w dniu zawarcia umowy podróży do rozpoczęcia podróży jest: Terminy zawarcia umowy ubezpieczenia
Wariant 100% i 100% Max
więcej niż 30 dni  ubezpieczenie można kupić w dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 10 dni
8 – 30 dni ubezpieczenie można kupić w dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 3 dni
1 – 7 dni ubezpieczenie można kupić tylko w dniu zawarcia umowy podróży
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę bez powodu zrezygnować z wycieczki i dostanę zwrot środków z ubezpieczenia?

Nie. Powody rezygnacji dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia wymieniamy w tabeli  nr 3 w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Aby otrzymać zwrot środków z ubezpieczenia  udokumentuj przyczynę odwołania podróży. W wariancie 100% możesz zrezygnować z podróży aż z 19 przyczyn, między innymi z powodu nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, a także z powodu kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży lub kradzieży samochodu.

wariancie 100%, po zapłaceniu dodatkowej składki możesz zrezygnować z powodu:

a) nagłego zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej,
b) zachorowania na Covid-19 i kwarantanny związanej z Covid-19.

W wariancie 100% Max, oprócz przyczyn wymienionych w wariancie 100%, możesz dodatkowo zrezygnować z powodu: nagłego zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej, zachorowania na  Covid-19 i kwarantanny związanej z Covid-19, aktu terrorystycznego, otrzymania propozycji adopcji dziecka i otrzymania powołania do rozgrywek sportowych.

Pełen katalog powodów rezygnacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Rozmyślenie się z podróży, czy też inne obawy związane z podróżą nie stanowią podstawy do zwrotu poniesionych na podróż kosztów. 

Czy mogę zrezygnować lub przerwać podróż z powodu zachorowania na Covid-19?

Możesz zrezygnować lub przerwać wyjazd z powodu zachorowania na Covid-19, jeśli:

a) zapłacisz dodatkową składkę do wariantu 100% za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zachorowanie na Covid-19 i kwarantannę związaną z Covid-19,

b) kupisz wariant 100% Max, w cenie którego jest możliwość rezygnacji z powodu zachorowania na Covid-19 lub objęcia kwarantanną związaną z Covid-19.

 

Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną oraz nie może rokować wyzdrowienia do dnia rozpoczęcia Twojej podróży lub musi mieć miejsce w czasie podróży.

Co, jeśli zostanę objęty kwarantanną lub izolacją przed wyjazdem? Czy ubezpieczenie zadziała?

Jeśli zostanie na Ciebie nałożona indywidualna kwarantanna przed wyjazdem z powodu tego, że miałeś kontakt z osobą chorą na Covid-19, wypłacimy świadczenie. Musisz tylko pamiętać, aby:

a) zapłacić dodatkową składkę do wariantu 100% za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zachorowanie na Covid-19 i kwarantannę związaną z Covid-19,

b) kupić ubezpieczenie w wariancie 100% Max.

Pamiętaj, aby potwierdzić kwarantannę  dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierał daty jej trwania.

Pełne wyjaśnienie pojęcia kwarantanna znajdziesz w Słowniku w  ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Czy każda kwarantanna, izolacja jest objęta odpowiedzialnością?

Nie każda kwarantanna czy izolacja jest objęta odpowiedzialnością. Ubezpieczenie nie działa, w sytuacji, gdy poddałeś się samoizolacji lub gdy została nałożona na Ciebie kwarantanna:

a) z powodu przebywania w docelowym miejscu podróży lub miejscu, przez które przejeżdżasz

Przykład: Planujesz podróż do Toskanii. Tuż przed wyjazdem dowiadujesz się, że władze Włoch wymagają od osób przyjeżdżających z Polski odbycia 10-dniowej kwarantanny. W takiej sytuacji nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli zrezygnujesz z zaplanowanego wyjazdu.

b) z powodu tego, że przebywałeś na określonym obszarze geograficznym (na obszarze danego kraju, regionu, województwa, gminy, miasta lub ich części)

Przykład: Na chwilę przed wyjazdem za granicę dowiadujesz się, że decyzją władz polskich na wszystkich mieszkańców Twojej gminy zostaje nałożona obowiązkowa kwarantanna. Jeśli zrezygnujesz z tego powodu, nie wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia.

Przykład: Wyjeżdżasz wkrótce do Grecji. Niedawno byłeś we Włoszech. Decyzją władz polskich zostaje nałożona kwarantanna dla osób powracających z Włoch. Ponieważ nie możesz wyjechać, zgłaszasz do nas szkodę. W takiej sytuacji nie wypłacimy świadczenia.

c) z powodu tego, że przebywałeś na pokładzie jednostki pływającej objętej kwarantanną

Przykład: Jeśli znajdujesz się na rejsie i na cały statek przez władze lokalne została nałożona kwarantanna, nie wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia.

d) podczas podróży zagranicznej (tj. podróży poza krajem Twojego miejsca zamieszkania) przez uprawniony do tego podmiot Twojego kraju zamieszkania.

Przykład: Jeśli podczas Twojego pobytu za granicą dowiedziałeś się, że polski sanepid skierował Cię na kwarantannę, taka sytuacja nie będzie uprawniać do wypłaty świadczenia. 

Czy otrzymam odszkodowanie z powodu zachorowania na Covid-19 moich rodziców, teściów pozostających w kraju?

Wypłacimy świadczenie, gdy Twoi rodzice lub teściowie pozostają w kraju i zachorują, jeśli:

a) zapłacisz dodatkową składkę do wariantu 100% za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zachorowanie na Covid-19 i kwarantannę związaną z Covid-19

lub

b) kupisz ubezpieczenie w wariancie 100% Max.

W takiej sytuacji zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną. Dodatkowo stan chorego musi wymagać natychmiastowej hospitalizacji i nie rokować wyzdrowienia do dnia rozpoczęcia Twojej podróży albo zachorowanie musi mieć miejsce w trakcie Twojej podróży.

 Czy otrzymam odszkodowanie, jeśli sam zrobię test na Covid-19 i otrzymam wynik pozytywny?
Sam wynik pozytywny testu na Covid-19 nie uprawnia do otrzymania odszkodowania.

Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną oraz nie może rokować wyzdrowienia do dnia rozpoczęcia Twojej podróży lub musi mieć miejsce w czasie podróży. Anulacja podróży z powodu zachorowania Covid-19 jest możliwa wyłącznie pod warunkiem posiadania polisy:

a) w wariancie 100% rozszerzonym, po zapłaceniu dodatkowej składki, o zachorowanie na Covid-19 i kwarantannę związaną z Covid-19

lub

b) w wariancie 100% Max.

 Wynik testu na Covid-19 jest nierozstrzygający. Co w takim przypadku?
Wynik nierozstrzygający testu na Covid-19 nie jest powodem rezygnacji. Tylko przedstawiona dokumentacja medyczna i stan zdrowia nierokujący wyzdrowienia do czasu rozpoczęcia podróży uprawnia do otrzymania świadczenia z powodu rezygnacji z podróży.

Anulacja podróży z powodu zachorowania Covid-19 jest możliwa wyłącznie pod warunkiem posiadania polisy:

a) w wariancie 100% rozszerzonym, po zapłaceniu dodatkowej składki, o zachorowanie na Covid-19 i kwarantannę związaną z Covid-19

lub

b) w wariancie 100% Max.

 W jakim terminie mogę kupić ubezpieczenie Koszty Rezygnacji?

Jeśli do wyjazdu zostało więcej niż 30 dni, to ubezpieczenie można kupić w dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 10 dni

Jeśli do wyjazdu zostało od 30 do 8 dni, to ubezpieczenie można kupić w dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 3 dni.

Jeśli do wyjazdu zostało od 7 do 1 dnia, to ubezpieczenie możesz kupić tylko w dniu zakupu podróży.


Dzień zawarcia umowy podróży jest to dzień, w którym zrealizowałeś pierwszą z następujących czynności: 1/ podpisałeś umowę podróży lub 2/ wpłaciłeś zaliczkę na poczet umowy podróży lub 3/ opłaciłeś całość kwoty wynikającej z umowy podróży.

 Wybieram się w podróż z przesiadką - czy mogę ubezpieczyć oba bilety?
 Tak -  pod warunkiem, że oba bilety zostały kupione w tym samym dniu. W przeciwnym razie należy kupić odrębne ubezpieczenia dla każdego biletu.
 Co jest zwracane w przypadku przerwania podróży?
 W przypadku przerwania podróży zwracamy Ci koszty za niewykorzystaną część świadczeń wynikających z umowy podróży. Dodatkowo zwracamy Ci koszty transportu powrotnego do domu - jeśli umowa podróży je obejmowała, a Ty nie możesz wykorzystać środka transportu, który był zapewniony w ramach  tej umowy. Robimy to maksymalnie do wysokości kosztów za transport powrotny, które były przewidziane w umowie podróży.
 Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia?
Aby otrzymać odszkodowanie:

1) poinformuj dostawcę: imprezy turystycznej, biletu podróży, noclegu, rejsu,  wynajmu lub czarteru jachtu, konferencji, szkolenia, kursu, warsztatów, biletu na wydarzenie kulturalne, wynajmu pojazdu o:

a) rezygnacji z podróży – do 3 dni od zdarzenia i przed datą rozpoczęcia podróży

lub

b) przerwaniu podróży – do 3 dni od zdarzenia,

oraz

2) zgłoś szkodę do TU Europa do 7 dni od zdarzenia elektronicznie na stronie: www.tueuropa.pl/zglos-szkode

Pamiętaj, aby dołączyć dokumenty, które potwierdzają poniesione koszty oraz zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Katalog dokumentów, które potrzebujesz do zgłoszenia szkody, znajduje się na stronie: https://tueuropa.pl/zglos-szkode.htm

 Jakie jest hasło do pliku z polisą?

Hasło, które umożliwi Ci otwarcie dokumentu z polisą znajdziesz w treści maila, w którym otrzymałeś wszystkie dokumenty, związane z zakupionym ubezpieczeniem. Jeśli masz problem z odnalezieniem formatu hasła, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klientów, które jest dostępne pod numerem telefonu: +48 71 36 92 887 (opłata wg stawek operatora) oraz e-mailem: bok@tueuropa.pl.

W jaki sposób mogę zrezygnować z ubezpieczenia?

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenie, wyślij maila na adres bok@tueuropa.pl, w którym podaj numer polisy, numer rachunku bankowego do zwrotu składki oraz przyczynę rozwiązania umowy. Pamiętaj, aby wiadomość wysłać z adresu e-mail podanego przy wypełnieniu wniosku.

 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży

Niezbędnym elementem wyjazdów na ferie czy urlop jest ubezpieczenie. Najczęściej wybierając polisę na wyjazd, koncentrujemy się na ubezpieczeniu kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, NNW oraz assistance. Rzadziej zwracamy uwagę na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Tymczasem tego typu ochrona może spowodować, że  w przypadku gdy będziemy musieli odwołać lub przerwać wyjazd - ubezpieczyciel zwróci nam koszt podróży w całości lub w części. Dzięki temu ewentualna rezygnacja z wczasów będzie dla nas znacznie mniej dotkliwa finansowo. Warto w związku z tym wiedzieć, co dokładnie oznacza i na czym polega ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Jedną z firm ubezpieczeniowych, która oferuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub wyjazdu indywidualnego jest Europa Ubezpieczenia. 

Co oznacza ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży to ochrona na wypadek wydarzeń, które mogą nas spotkać przed zaplanowanym wyjazdem, jak i w trakcie. To znaczy, że ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej może też działać w trakcie podróży – kiedy już jesteśmy na wakacjach, ale  musimy je z określonych powodów przerwać. Dzięki ubezpieczeniu od rezygnacji z imprezy turystycznej otrzymamy zwrot całości, zaliczki lub części urlopowych wydatków. 

Kiedy możemy skorzystać z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji?

Europa Ubezpieczenia zapewnia ochronę na wypadek konieczności rezygnacji z wczasów w różnych sytuacjach takich jak choroba lub wypadek, które uniemożliwiają wyjazd. Kolejnym powodem do skorzystania z ubezpieczenia rezygnacji z podróży może być kradzież naszych dokumentów, które są niezbędne do podróżowania. Z ubezpieczenia od rezygnacji z podróży możemy skorzystać także, jeżeli nasza sytuacja zawodowa tego wymaga, tzn. jeżeli przed wyjazdem otrzymaliśmy wypowiedzenie i w rezultacie straciliśmy pracę lub taka sytuacja dotknęła osobę towarzyszącą nam w podróży. Wyjazd będziemy mogli odwołać też w sytuacji odwrotnej, tzn. jeżeli zawrzemy umowę o pracę i okaże się, że nowy pracodawca wyznaczy nam termin rozpoczęcia pracy podczas zaplanowanego urlopu i w związku z tym będziemy musieli z niego zrezygnować.

Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej mogą również zapewniać ochronę w związku z innymi sytuacjami życiowymi – np. wyznaczeniem terminu pobytu w sanatorium. Z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży możemy czuć się bezpiecznie także, jeżeli plany wyjazdowe pokrzyżuje nam kradzież samochodu lub strata rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej umożliwi nam również odwołanie lub skrócenie wyjazdu bez ponoszenia konsekwencji finansowych w trudnych sytuacjach życiowych takich jak śmierć osoby bliskiej. Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej przewidują także możliwość skorzystania z polisy, jeżeli nasze mieszkanie zostanie okradzione i przez to nie będziemy mogli wyjechać na urlop lub do włamania dojdzie podczas naszej nieobecności i będziemy zmuszeni przerwać podróżowanie i wrócić do domu. Podobnie ochrona zadziała, jeżeli w naszym mieszkaniu czy domu dojdzie do szkody w wyniku zdarzenia losowego. Dzięki polisie będziemy mogli odzyskać zwrot kosztów podróży.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży w Europa Ubezpieczenia przewiduje również ochronę dla kobiet w ciąży do 32 tygodnia, która zadziała, jeśli w momencie zawarcia umowy podróży kobieta była przed 10 tygodniem ciąży. Jeżeli spodziewamy się dziecka i problemy z ciążą pokrzyżują nam plany wyjazdowe – wówczas również będziemy mogli skorzystać z polisy. Z ubezpieczenia będziemy mogli skorzystać również w sytuacji, gdy będziemy musieli odwołać wyjazd z powodu porodu. Jeżeli oczywiście w momencie zawarcia umowy podróży nie znaliśmy planowanej daty tego wydarzenia.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży przyda się także studentom, którzy mają w planach egzaminy poprawkowe. Polisa przewiduje bowiem możliwość skorzystania z ochrony, jeżeli nam lub współuczestnikowi naszej podróży uczelnia wyznaczy termin egzaminu poprawkowego.

Nie bez znaczenia tego typu ubezpieczenie może być także dla osób, które przeżywają perturbacje w życiu osobistym. Jeżeli bowiem otrzymamy od współuczestnika podróży wezwanie lub informację o postępowaniu rozwodowym – wówczas również będziemy mogli skorzystać z ochrony w ramach ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. Podobnie wezwanie do sądu, już nie tylko w sprawach rodzinnych, może być powodem do skorzystania z ochrony.

Katalog przyczyn, przez które możemy odwołać wyjazd, jest bez wątpienia szeroki. W  wariancie 100% możesz zrezygnować z podróży aż z 19 przyczyn określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, między innymi z powodu nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, uniemożliwiających wyjazd, a także z powodu kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży lub kradzieży samochodu. Pełen katalog powodów rezygnacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W wariancie 100% po zapłaceniu dodatkowej składki możesz zrezygnować z powodu nagłego zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej oraz zachorowania na COVID-19.  Najszerszy wariant ochrony - 100% Max umożliwia rezygnację z aż 26 przyczyn, w tym z powodu następstwa choroby przewlekłej oraz zachorowania na COVID-19, a także ataku terrorystycznego w miejscu docelowym podróży. 

Jaki jest koszt ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży?

Koszt ubezpieczenia od rezygnacji z podróży, czyli np. rezygnacji z lotu, kalkulowany jest indywidualnie dla każdego klienta i zależy od wariantu ubezpieczenia oraz kosztu podróży. Najczęściej jest to niewielki procent sumy, którą wydaliśmy na wyjazd.

Czym się różni ubezpieczenie kosztów rezygnacji od ubezpieczenia turystycznego?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji to rodzaj dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenia turystyczne obejmują najczęściej ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie wypadkowe, usługi assistance oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie bagażu. Pakiety ubezpieczeń turystycznych najczęściej nie zawierają ubezpieczenia odwołania lotu oraz wyjazdów turystycznych. Tego typu ochronę możemy otrzymać właśnie w ramach ubezpieczenia koszów rezygnacji.

Gdzie kupić ubezpieczenie odwołania lotu i podróży?

Ubezpieczenie od rezygnacji z lotu oraz podróży można kupić zarówno w stacjonarnych punktach sprzedaży Europa Ubezpieczenia, jak i przez internet. Zaletą zakupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży przez internet jest niewątpliwie łatwość i szybkość takiej transakcji. Aby kupić polisę wystarczy uzupełnić kilka danych w kalkulatorze, w tym m.in. datę zakupu, termin wyjazdu oraz koszt podróży. Należy ponadto wybrać wariant ubezpieczenia, na który się decydujemy, a także uzupełnić datę powrotu i liczbę uczestników. Po uzupełnieniu tych danych otrzymujemy informację odnośnie wysokości składki i możemy przejść do finalizacji zakupu. Najczęściej wyliczenie składki oraz sama transakcja zajmuje nie więcej niż 5 minut. Z kolei kupując polisę w stacjonarnych punktach sprzedaży mamy możliwość bezpośredniego omówienia kwestii zakupu ubezpieczenia z osobą profesjonalnie zajmującą się jego sprzedażą. 

Kiedy kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Europa Ubezpieczenia oferuje takie ubezpieczenie przez internet w dwóch wariantach: 100% oraz 100% Max. Zasady dotyczące zakupu tych polis są różne. Gdy do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni, wariant 100% możemy kupić w ciągu 10 dni po dniu zakupu podróży, a wariant 100% Max w ciągu 3 dni po dniu zakupu podróży. Gdy do rozpoczęcia podróży zostało 30 dni lub mniej, wariant 100% możemy kupić w ciągu 3 dni po dniu zakupu podróży, a wariant 100 Max w dniu zawarcia umowy podróży. Oba warianty możemy kupić nie później niż na 7 dni kalendarzowych przez datą rozpoczęcia podróży. 

Jaką kwotę otrzymam w przypadku przerwania podróży?

Jeżeli będziemy zmuszeni przerwać wyjazd z ważnych przyczyn losowych opisanych w warunkach ubezpieczenia  – wówczas otrzymamy zwrot niewykorzystanych świadczeń oraz kosztów transportu do naszego miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów podróży otrzymamy, o ile wykupiona przez nas impreza turystyczna taki transport przewidywała i nie ma możliwości wykorzystania posiadanych przez nas biletów na samolot, pociąg lub inny środek lokomocji. 

Komu polecane jest ubezpieczenie od kosztów podróży?

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży to bardzo przydatna ochrona szczególnie dla osób, które kupują wyjazdy z dużym wyprzedzeniem, np. korzystając z okazji typu first minute. Planując wyjazd na pół roku z góry, trudno jest nam przewidzieć wszystkie wydarzenia, do których może dojść w tak długim okresie. Z drugiej strony jednak najczęściej chcemy skorzystać z dużych zniżek, które oferują biura turystyczne w ramach tego typu ofert. Jeżeli więc chcemy ochronić wydatki na podróż – warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży i wykupić tego typu ochronę razem z wyjazdem. Koszty rezygnacji to także dobre rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. Planowanie wyjazdu z dużym wyprzedzeniem, kiedy mamy malucha na pokładzie jest dla każdego rodzica nie lada wyzwaniem. Nie wiadomo, czy dziecko przed wyjazdem niespodziewanie się nie rozchoruje, albo przez grę w piłkę nie skręci sobie kostki, wtedy plany wyjazdowe całej rodziny zdecydowanie schodzą na drugi plan.

Czy można ubezpieczyć lot z przesiadką?

Ubezpieczenie lotu z przesiadką jest możliwe, jednak aby ubezpieczyć taki lot należy wykupić odrębne ubezpieczenie dla każdego wykupionego biletu. 

Jak wybrać ubezpieczenie kosztów rezygnacji? 

Jeżeli chcemy kupić ubezpieczenie od rezygnacji z lotu czy podróży – warto przejrzeć dostępne w mediach rankingi ubezpieczeń turystycznych. Znajdziemy je, wpisując w wyszukiwarkę „ubezpieczenia turystyczne ranking” lub podobne sformułowania. Wśród ubezpieczeń od kosztów rezygnacji z podróży wyróżnia się oferta Europa Ubezpieczenia, która proponuje polisę uwzględniającą zróżnicowane ryzyka. Rankingi mogą być pewnego rodzaju wskazówką przy wyborze ubezpieczeń, choć oczywiście to nie jedyny sposób wyboru polisy ubezpieczeniowej. Najlepiej bazować na samodzielnym porównaniu ofert dostępnych online lub skontaktować się w tym celu z doradcą na infolinii. Możemy również skorzystać z pomocy osób, które zajmują się sprzedażą polis w punktach stacjonarnych, np. w biurach podróży.