Zielona karta - informacje - Centrum Obsługi Klienta - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA

ZIELONA KARTA - INFORMACJE


System zielonej karty


System Zielonej Karty zapewnia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych możliwość otrzymania należnego im odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez kierującego pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski.

W przypadku zaistnienia szkody, w której jesteś poszkodowany przez sprawcę legitymującym się polisą wystawioną przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, powinieneś wezwać policję lub spisać wzajemne oświadczenie o okolicznościach zdarzenia oraz zebrać następujące dane:

 • dokładną datę i miejsce zdarzenia,
 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
 • kraj rejestracji pojazdu sprawcy,
 • markę i model pojazdu sprawcy,
 • pełny numer Zielonej Karty i okres jej ważności,
 • nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił Zieloną Kartę

Proces likwidacji szkody


Proces likwidacji szkody


Zgłoszenie szkody

Podczas telefonicznego zgłoszenia szkody potrzebne będą następujące informacje:
 • nazwa zakładu ubezpieczeń i numer polisy sprawcy
 • dane osobowe i teleadresowe poszkodowanego i zgłaszającego
 • dane przedmiotu szkody i miejsce postoju (miejsce oględzin)
 • data i miejsce zdarzenia
 • wstępny opis uszkodzeń i okoliczności zdarzenia
 • dane jednostki policji prowadzącej czynności na miejscu zdarzenia (jeśli była wzywana)

Lista korespondentów:

 
Poniżej znajduje się link do strony PBUK z wyszukiwarką korespondentów zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Proszę sprawdzić czy TU Europa S.A. pełni funkcję nominowanego korespondenta dla zagranicznego zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. Jeśli tak, prosimy zgłosić szkodę.

Kliknij aby przejść do wyszukiwarki

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018