PORÓWNANIE WARIANTÓW


Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 4 różne warianty ubezpieczenia:

  • Standard
  • Standard Plus
  • VIP
  • The Best

Wariant ubezpieczenia
Standard
Standard Plus
VIP
The Best
Koszty leczenia, ratownictwa i transportu 15.000 EUR
albo 30.000 EUR
30.000 EUR
albo 40.000 EUR
60.000 EUR
albo 100.000 EUR
160.000 EUR
Koszty leczenia ambulatoryjnego z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii i Australii tick tick tick tick
Koszty leczenia ambulatoryjnego w USA, Kanadzie, Japonii i Australii 2.000 EUR 2.000 EUR 5.000 EUR tick
Leczenie stomatologiczne 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR
Koszty hospitalizacji tick tick tick tick
Koszty ratownictwa 5.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR
Transport zwłok do Polski lub pochówek w miejscu podróży zagranicznej tick tick tick tick
Transport powrotny do Polski tick tick tick tick
Pomoc w podróży
Organizacja pomocy medycznej 24h tick tick tick tick
Asystent językowy tick tick tick tick
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych o 48h tick tick tick tick
Podróż osoby towarzyszącej 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR
Zakwaterowanie i wyżywienie osoby towarzyszącej max. 100 EUR dziennie, 7 dni max. 100 EUR dziennie, 7 dni max. 100 EUR dziennie, 7 dni max. 100 EUR dziennie, 7 dni
Wizyta osoby wezwanej do towarzyszenia 2.000 EUR 2.000 EUR 2.000 EUR 2.000 EUR
Zakwaterowanie i wyżywienie za granicą w celu rekonwalescencji max. 100 EUR dziennie, 7 dni max. 100 EUR dziennie, 7 dni max. 100 EUR dziennie, 7 dni max. 100 EUR dziennie, 7 dni
Transport po rekonwalescencji 500 EUR 500 EUR 500 EUR 500 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego 500 EUR 500 EUR 500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych oraz dokumentów tick tick tick
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej 1.200 EUR 1.200 EUR 1.200 EUR
Opieka nad nieletnimi dziećmi   2.500 EUR 2.500 EUR 2.500 EUR
Transport osób bliskich Ubezpieczonemu     2.500 EUR 2.500 EUR
Pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu 200 EUR 200 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego 300 EUR 500 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem bagażu podróżnego 150 EUR 150 EUR 150 EUR
Ubezpieczenie OC 50.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR
Komfortowa Kieszeń opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna tick
Ubezpieczenie mieszkania w czasie podróży zagranicznej opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna tick
Następstwa chorób przewlekłych opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna tick
Uprawianie turystyki kwalifikowanej tick tick tick tick
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna tick
Wyczynowe uprawianie sportów opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Uprawianie sportów ekstremalnych opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna

Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie Travel World zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 
ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa Rejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017