PORÓWNANIE WARIANTÓW


Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 3 różne warianty ubezpieczenia:

  • Standard
  • Standard Plus
  • VIP

Wariant ubezpieczenia
Standard
Standard Plus
VIP
Koszty leczenia, ratownictwa i transportu

20.000 EUR

30.000 EUR
albo 50.000 EUR

60.000 EUR
albo 80.000 EUR

Koszty ratownictwa 5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR
Koszty leczenia ambulatoryjnego z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii i Australii tick tick tick
Koszty leczenia ambulatoryjnego w USA, Kanadzie, Japonii i Australii 2.000 EUR 2.000 EUR 2.000 EUR
Leczenie stomatologiczne 200 EUR 300 EUR 350 EUR
Koszty hospitalizacji tick tick tick
Pomoc w podróży      
Udzielenie porady medycznej i organizacja pomocy medycznej tick tick tick
Organizacja dostarczenia leków tick tick tick
Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego   500 EUR 500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych   tick tick
Udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów w podróży   tick tick
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej   1.000 EUR 1.000 EUR
Pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu     250 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego   500 EUR 1.000 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem bagażu podróżnego   200 EUR 200 EUR
Ubezpieczenie OC   100.000 EUR 100.000 EUR
Następstwa chorób przewlekłych opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Wykonywanie pracy fizycznej opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Aktywność sportowa podczas wyjazdu uprawianie turystyki kwalifikowanej
albo
uprawianie sportów wysokiego ryzyka
albo
wyczynowe uprawianie sportów
albo
uprawianie sportów ekstremalnych
uprawianie turystyki kwalifikowanej
albo
uprawianie sportów wysokiego ryzyka
albo
wyczynowe uprawianie sportów
albo
uprawianie sportów ekstremalnych
uprawianie turystyki kwalifikowanej
albo
uprawianie sportów wysokiego ryzyka
albo
wyczynowe uprawianie sportów
albo
uprawianie sportów ekstremalnych


Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie Business Travel World zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa Rejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017