PORÓWNANIE WARIANTÓW


Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 3 różne warianty ubezpieczenia:

  • Standard
  • Standard Plus
  • VIP

Wariant ubezpieczenia
Standard
Standard Plus
VIP
Następstwa nieszczęśliwych wypadków

5.000 PLN
albo
10.000 PLN
albo
20.000 PLN

10.000 PLN
albo
20.000 PLN
albo
30.000 PLN

20.000 PLN
albo
30.000 PLN
albo
50.000 PLN

Uszczerbek na zdrowiu tick tick tick
Śmierć ubezpieczonego 60% sumy ubezpieczenia NNW 60% sumy ubezpieczenia NNW 60% sumy ubezpieczenia NNW
Koszty ratownictwa i poszukiwań   10.000 PLN 10.000 PLN
Koszt pierwszej pomocy medycznej     1.000 PLN
Koszty rehabilitacji na terenie RP     300 PLN
Ubezpieczenie OC

25.000 PLN
albo
50.000 PLN

25.000 PLN
albo
50.000 PLN

25.000 PLN
albo
50.000 PLN

Ubezpieczenie bagażu podróżnego 500 PLN
albo
1.000 PLN
albo
1.500 PLN
albo
2.000 PLN
500 PLN
albo
1.000 PLN
albo
1.500 PLN
albo
2.000 PLN
500 PLN
albo
1.000 PLN
albo
1.500 PLN
albo
2.000 PLN
Wykonywanie pracy fizycznej opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Uprawianie turystyki kwalifikowanej tick tick tick
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Wyczynowe uprawianie sportów opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Uprawianie sportów ekstremalnych opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna


Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie NNW Polska zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy EuropaRejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017