Odpowiedzialność społeczna - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
start

Strona główna

Odpowiedzialność

ŁAD KORPORACYJNY

Odpowiedzialność społeczna
Komisja Nadzoru Finansowego wydała w dniu 22 lipca 2014 r. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. 

Rady Nadzorcze spółek TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. działając zgodnie z § 27 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, po zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego w TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. w uchwałach z dnia 28 grudnia 2017 r.  pozytywnie oceniły stosowanie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w spółkach TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A.


Spółki TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. przyjęły do stosowania te Zasady z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki każdej ze Spółek.

Zgodnie z rozdziałem 6 Zasad Ładu Korporacyjnego Spółki TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. przyjęły do stosowania Politykę Informacyjną dla klientów i udziałowców:


 • Struktura TU Europa S.A. więcej
 • Struktura TU na Życie Europa S.A. więcej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Odpowiedzialność społeczna
Za nieodłączny element swojej obecności na rynku uznajemy Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR). Prowadzenie uczciwego i transparentnego biznesu w poszanowaniu otoczenia to podstawa sukcesu firmy w długim okresie. Dzięki podejmowanym działaniom chcemy zostawić dla przyszłych pokoleń trwały ślad swojej obecności.
Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu
Jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.
Zaufanie i etyka w biznesie
 • Zaufanie i etyka w biznesie – dążąc do zapewnienia najwyższych standardów obsługi klientów i partnerów wdrożyliśmy Kodeks Etyki, którego rolą jest kształtowanie właściwych relacji wewnątrz firmy oraz pomiędzy Europą a otoczeniem. W centrum uwagi stawiamy klienta i jego potrzeby.

 • Klient w centrum uwagi - wdrażamy liczne działania proklienckie, zwiększające komfort osób korzystających z naszych ubezpieczeń, m.in. ankiety umożliwiające precyzyjne dopasowanie produktów do profilu klienta, one pager’y, narzędzie do zgłaszania szkód online i e-reklamacji. Komunikujemy się z klientami prostym, zrozumiałym językiem. Dbamy o doskonałą obsługę posprzedażową.

 • Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem – w spółkach obowiązuje Zintegrowany Proces Zarządzania Ryzykiem. Jego ideą jest zapewnienie realizacji celów biznesowych oraz ochrona przed zdarzeniami, wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację zakładanej strategii, perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową naszej Grupy

 • Postępowanie w sposób odpowiedzialny i etyczny - jest podstawą naszej działalności. Wartości te znajdują odzwierciedlenie we wszystkim co robimy. Jeżeli chcesz wspierać nasze dążenia do działania w sposób rzetelny, przejrzysty i zorientowany na Klienta, a posiadasz informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach związanych z naszą działalnością – poinformuj nas o tym tutaj.

Relacje z Partnerami
 • Partnerskie relacje z kontrahentami – wspieramy partnerów wiedzą i doświadczeniem, m.in. organizując od kilkunastu lat Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, które stało się uznanym miejscem wymiany doświadczeń polskiego sektora finansowego.

 • Szkolenia i warsztaty - doskonalimy kompetencje partnerów oferujących nasze ubezpieczenia m.in. udostępniając im zaawansowaną technologicznie platformę e-learningową, która wspomaga tradycyjne metody wsparcia sprzedaży w oddziałach. Prowadzimy również regularnie szkolenia dla pracowników naszych Partnerów.

Relacje z otoczeniem

 • Pomoc lokalnej społeczności oparta na wolontariacie pracowniczym – od wielu lat pomagamy dzieciom w potrzebie. Pracownicy z własnej inicjatywy przygotowują bożonarodzeniowe prezenty dla dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ostatnich latach włączyliśmy się aktywnie w ogólnopolską Szlachetną Paczkę obdarowując 10 rodzin z naszego rejonu. Wcześniej organizowaliśmy swoją autorską wersję tej akcji – poświęconą dzieciom z przedszkola Kajtek w Srebrnej Górze. Z dużym odzewem ze strony pracowników spotkała się inicjatywa „Gwiazdor”, w którą po raz pierwszy włączyliśmy się w 2016 r. Przygotowaliśmy łącznie aż 130 paczek dla ubogich dzieci z Legnicy. Wraz z rodzinami i przyjaciółmi uczestniczymy regularnie w sztafetach charytatywnych we Wrocławiu.

 • Sponsoring tygrysa sumatrzańskiego z wrocławskiego zoo - piękny tygrys o imieniu Tengah od kilku lat jest podopiecznym Grupy Europa. Dzięki naszemu wsparciu z okazji jego 8.urodzin powstał krótki film (poniżej):


 • Podnoszenie efektywności pracy - możliwości i dróg rozwoju w Europie jest wiele: począwszy od udziału realizacji innowacyjnych projektów i zadań, szkoleń i kursów, poprzez studia podyplomowe, szkoły profilowane, wsparcie w egzaminach, zdobywaniu kolejnych uprawnień. Prowadzimy „Kuźnię Talentów”, czyli autorski program, a zarazem system motywacyjny, dla osób o wysokim potencjale zawodowym i osiągających ponadprzeciętne rezultaty w pracy.

Dbałość o zasoby naturalne

 • Dbałość o zasoby naturalne – uwzględniamy w swoich działaniach wymogi ochrony środowiska i minimalizujemy skutki oddziaływania pracy firmy na otoczenie. Stosujemy nowoczesne rozwiązania biurowe tak, by racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne. Zwracamy dostawcom zużyte opakowania po materiałach eksploatacyjnych i niszczymy dokumenty za pośrednictwem profesjonalnej firmy.

 • Ekologia - zbieramy wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki, a dochód z ich sprzedaży przeznaczamy na rzecz osób potrzebujących, rodzin i bliskich pracowników Europy. Każdego roku zbieramy ok. 120 kg nakrętek!
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018