O UFK

  • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Liderzy CSR” stanowi instrument pochodny, depozyty bankowe oraz środki pieniężne

  • Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości jego Aktywów oraz ochrona 90% Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017