O UFK

  • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

 

  • Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości jego Aktywów

 

  • Szczegółowe informacje o Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Fundusz, zawiera obowiązujący statut tego Funduszu. Informacja o miejscu, w którym ww. dokument jest dostępny, podana jest na stronie tego UFK

 

  • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego dostępnego w ramach Market Neutral

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017