EKOLOGICZNY PORTFEL FIZ Bis

O UBEZPIECZENIU

 

charakter

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 70 lat
skladka

Składka:

jednorazowa – minimalnie 10 000 zł
aktywa ufk

Aktywa UFK:

Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, depozyty bankowe oraz środki pieniężne
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

za ryzyko, Administracyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
  • możliwość osiągnięcia indywidualnych celów inwestycyjnych w średnim horyzoncie czasowym przy akceptacji określonego poziomu ryzyka
  • ubezpieczenie "Ekologiczny Portfel FIZ Bis" przeznaczone jest dla inwestorów, którzy oczekują potencjalnych zysków przy relatywnie niskim zaangażowaniu finansowym (Składka już od 10 000 zł)
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
  • możliwość wskazania przez Ubezpieczonego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego 
  • ubezpieczenie przeznaczone dla osób zainteresowanych dywersyfikacją ryzyka poprzez rozłożenie inwestycji na Certyfikaty Inwestycyjne różnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017