NOWA CZYSTA ENERGIA ZYSKU (V)

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Czas trwania:

3 lata
zakres udzielanej ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci oraz dożycia do końca Okresu Odpowiedzialności
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 77 lat
skladka

Składka:


jednorazowa - minimalnie 3 000 zł

aktywa ufk

Aktywa UFK:

instrument pochodny, depozyty bankowe oraz środki pieniężne
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

102% Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności
ryzko

Ryzyko inwestycyjne:

niższe
oplaty

Opłaty:

Wstępna od Składki, Administracyjna, za Ryzyko, Likwidacyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online


Zalety:
  • możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji w spółki związane z branżą ekologiczną
  • ochrona kapitału na poziomie 102% Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności
  • ubezpieczenie "Nowa Czysta Energia Zysku" umożliwia osiągniecie maksymalnego zysku w wysokości 17,5% brutto Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
  • możliwość wskazania przez Ubezpieczonego osób uprawnionych, które otrzymują Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017