EQUITY INVESTOR

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Sugerowany minimalny czas trwania:   

5 lat
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 62 lat
skladka
Składka:


Składka Jednorazowa – minimalnie 20 000 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:


Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty:
wstępna od Składki, administracyjna, za ryzyko ubezpieczeniowe
dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
  • możliwość zainwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
  • możliwość wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego lub Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017