WYMARZONE PERSPEKTYWY

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Sugerowany minimalny czas trwania:   

na czas określony do ukończenia 80 roku życia
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci i dożycia do końca Okresu Odpowiedzialności
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 77 lat
skladka
Składka:

Składka Jednorazowa – minimalnie 5 000 zł
Składka Dodatkowa – minimalnie 200 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:

jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, depozyty, środki pieniężne
ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty:
administracyjna, za ryzyko
dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Konwersja, zmiana Alokacji Składki Dodatkowej, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
  • szeroka oferta Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w tym 4 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe o strategii modelowej tzw. Portfele Modelowe, zróżnicowanych pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka, horyzontu czasowego oraz klasy aktywów, pozwala na elastyczne dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnego profilu inwestycyjnego, a także aktualnej sytuacji na rynku
  • dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji na wiele Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
  • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez Konwersję
  • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku Konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy”
  • w Wariancie Standardowym rosnąca wysokość Świadczenia z tytułu zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
  • w Wariancie Standardowym możliwość wzięcia udziału w promocji "Kup ubezpieczenie, odbierz voucher" i otrzymania nagrody w postaci vouchera na okaziciela na badania medyczne, po spełnieniu określonych warunków w Regulaminie sprzedaży premiowej "Kup ubezpieczenie, odbierz voucher"
  • „Wymarzone Perspektywy” doceniła kapituła programu Najwyższa Jakość Quality International 2016. Ubezpieczenie zdobyło nagrodę w kategorii „QI Product”. „Wymarzone Perspektywy” zostały nagrodzone również w rankingu „Innowacyjna Firma” Gazety Finansowej oraz otrzymały tytuł „Produkt Miesiąca” Gazety Ubezpieczeniowej
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017