Dobry Start Juniora

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas trwania

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci oraz dożycia do zdarzenia określonego w Umowie Ubezpieczenia:

  • zawarcia małżeństwa przez wskazane Uposażone Dziecko

  • przyjęcia Uposażonego Dziecka na studia wyższe

  • dnia stanowiącego 18-te urodziny Uposażonego Dziecka

  • dnia stanowiącego 25-te urodziny Uposażonego Dziecka

wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

21 – 80 lat
skladka

Składka:

jednorazowa Składka Podstawowa – minimalnie 10 000 zł, Składka Dodatkowa - od 5 000 zł
aktywa ufk

Aktywa UFK:

jednostki uczestnictwa polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

za ryzyko, Administracyjna, za Konwersję, Likwidacyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Konwersja, zmiana Alokacji Składki Dodatkowej Zainwestowanej, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
  • szeroka oferta Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zróżnicowanych pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka, horyzontu czasowego oraz klasy aktywów, dzięki czemu pozwala na elastyczne dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnego profilu inwestycyjnego, a także aktualnej sytuacji na rynku
  • dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji na wiele Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
  • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez Konwersję
  • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku Konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia „Dobry Start Juniora”
  • możliwość uposażenia Dziecka, które nie jest spokrewnione z Ubezpieczającym
  • ubezpieczenie „Dobry Start Juniora” otrzymało nagrodę Najwyższa Jakość Quality International 2014

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017