Idealny Fundusz Plus

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas trwania

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 57 lat
skladka

Składka:


Regularna - od 200zł miesięcznie, od 600 zł kwartalnie, od 1 200 zł półrocznie, od 2 400 zł rocznie, Składka Dodatkowa – od 1 000 zł

aktywa UFK

Aktywa UFK:

depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy inwestycyjnych: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

za ryzyko, administracyjna, rozliczeniowa, operacyjna, od wyników
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia, zawieszenie wpłat Składek Regularnych, zmiana częstotliwości oraz wysokości opłacanych Składek Regularnych
podglad online

Zalety:
  • ubezpieczenie pozwalające na systematyczne oszczędzanie poprzez regularne wpłaty składek
  • sam deklarujesz wysokość składek oraz częstotliwość ich wpłat w ciągu roku, przez co optymalnie dostosowujesz program oszczędzania do swoich potrzeb i możliwości finansowych
  • środki pieniężne alokowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „NOBLE IDEAL FUND” o strategii inwestycyjnej opierającej się na funduszach inwestycyjnych Noble Funds TFI S.A.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017