Nagrody - Grupa Ubezpieczeniowa Europa - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA

NAGRODY

 • TU Europa zwycięzcą konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2014 więcej
  TU Europa zajęło I miejsce w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2014. Głównym kryterium oceny w rankingu jest realizacja strategii skoncentrowanej na najwyższej jakości obsługi klientów w trakcie trwania ubezpieczenia, jak i podczas likwidacji szkody oraz przy wypłacie odszkodowania.

  Konkurs organizowany przez „Gazetę Bankową” obejmuje okres od połowy 2013 r. do połowy 2014 r. Opiera się na danych przekazywanych przez samych ubezpieczycieli oraz na informacjach uzyskanych u Rzecznika Ubezpieczonych, w Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod uwagę brana jest m.in. ilość skarg do Rzecznika w odniesieniu do wolumenu sprzedaży danej firmy, średni czas oczekiwania na wypłatę świadczenia, czas uzyskania połączenia telefonicznego z doradcą i likwidatorem w zakresie zgłoszenia lub obsługi roszczenia.
 • Nagroda Najwyższa Jakość QI dla „Dobrego Startu Juniora" więcej
  Ubezpieczenie „Dobry Start Juniora”, oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., otrzymało nagrodę Najwyższa Jakość Quality International 2014. To unikalne rozwiązanie finansowe zabezpieczające przyszłość dzieci w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, dostępne w sieci Xelion Doradcy Finansowi.

  Program Najwyższa Jakość Quality International wyróżnia firmy, które reprezentują najlepsze standardy, gwarantujące klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Organizuje go redakcja Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum ISO 9000.
 • Docenieni za zasługi dla ubezpieczeń więcej
  Magdalena Dominiak, Marat Nevretdinov oraz Andrzej Popielski zostali wyróżnieni odznaką „Za zasługi dla ubezpieczeń”, przyznawaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń. To wyraz szczególnego uznania dla ich pracy i zawodowych osiągnięć. Wyróżnienie wręczane jest od 18 lat osobom i instytucjom, które swoim zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego.
 • TU Europa niezmiennie dynamiczne więcej
  TU Europa kontynuuje dobrą passę w rankingu „Najbardziej Dynamicznych Ubezpieczycieli” Gazety Finansowej. Notując prawie 2-krotny wzrost sprzedaży została ponownie liderem zestawienia, które prezentuje dynamikę firm ubezpieczeniowych w 2013 r. W poprzednich rankingach, obejmujących 3 kwartał ub.r. oraz pierwsze półrocze 2013 r., również zajęła 1. miejsca.
 • Najwięksi według Rzeczpospolitej więcej
  Grupa Europa znalazła się na 8. miejscu wśród wrocławskich przedsiębiorstw zaprezentowanych w zestawieniu „Lista 500 – największe firmy” dziennika Rzeczpospolita. W globalnym rankingu ulokowała się na 134 miejscu. Zestawienie pokazuje największe firmy różnych branż, działające na polskim rynku. Klucz do zbudowania rankingu stanowiła wielkość przychodów ze sprzedaży w 2013 r.
 • Dynamicznie w czołówce więcej
  TU na Życie Europa zajęło 3. miejsce pod względem dynamiki przychodów w rankingu „100 Instytucji Finansowych”. Zestawienie, opierające się na danych za 2013 r., przygotowała Gazeta Bankowa. Spółka życiowa w ub.r. podwoiła składkę przypisaną brutto w stosunku do poprzedniego roku, co zapewniło jej miejsce w ścisłej czołówce rynku.
  Natomiast pod względem wielkości sprzedaży TU na Życie Europa uplasowało się na 20 miejscu. Klasyfikacja obejmuje największe firmy z sektora finansowego: banki, ubezpieczycieli, pośredników finansowych, domy maklerskie, firmy leasingowe, TFI/PTE.
 • Grupa Europa – Dobry Pracodawca więcej
  Europa otrzymała tytuł Dobry Pracodawca 2013 w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. Kryteria wyboru dokonanego przez niezależną kapitułę programu obejmowały politykę firmy jako pracodawcy, a szczególnie właściwe kształtowanie relacji z pracownikami i tworzenie dla nich atrakcyjnego środowiska pracy oraz zachowywanie postawy fair play w stosunku do wszystkich interesariuszy firmy. Ocenie podlegał także stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa, jak np. działania prokonsumenckie.

  Program jest realizowany przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Ma on za zadanie upowszechnianie zasad odpowiedzialnego biznesu oraz wskazanie ekspertów w tej dziedzinie.
 • TU Europa najbardziej dynamiczną instytucją finansową więcej
  TU Europa zajęło 1. miejsce w rankingu Najbardziej Dynamicznych Instytucji Finansowych oraz zostało liderem zestawienia Najbardziej Dynamicznych Ubezpieczycieli.

  Obie klasyfikacje, opierające się na przychodach firm w 3 kwartale 2013 r., przygotowała i opublikowała Gazeta Finansowa 14 lutego br. Globalny ranking obejmuje 50 instytucji finansowych z wyłonieniem liderów z poszczególnych branż: towarzystwa ubezpieczeń, TFI, banki, domy maklerskie, firmy leasingowe, fundusze emerytalne. TU Europa zwyciężyło w obu zestawieniach osiągając aż 108-procentowy wzrost przychodów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018