Nagrody - Grupa Ubezpieczeniowa Europa - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA

NAGRODY

 • TU Europa najbardziej dynamiczne więcej
  1. miejsce dla TU Europa w rankingu Najbardziej Dynamicznych Instytucji Finansowych oraz pozycja lidera wśród Najbardziej Dynamicznych Ubezpieczycieli. Obie klasyfikacje, opierające się na przychodach firm w 3 kwartale 2013 r., opublikowała Gazeta Finansowa. TU Europa zwyciężyło w obu zestawieniach osiągając aż 108-procentowy wzrost przychodów.
 • Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa więcej
  TU Europa zajęło 2. miejsce w konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2013”, organizowanym przez Gazetę Bankową. Głównym kryterium oceny była jakość posprzedażowej obsługi klientów. Ocenie w konkursie podlegały dane dotyczące jakości obsługi klientów i likwidacji szkód, a także liczba skarg zgłaszanych przez konsumentów. Pod uwagę brana była m.in. ilość skarg do Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do wolumenu sprzedaży danej firmy, średni czas oczekiwania na wypłatę świadczenia, czas uzyskania połączenia telefonicznego z doradcą i likwidatorem w zakresie zgłoszenia lub obsługi roszczenia. Wysoka pozycja w konkursie  to potwierdzenie efektów strategii Europy, która stawia konsumenta i jego potrzeby w centrum uwagi.
 • Wśród 50 największych ubezpieczycieli Centralnej Europy więcej
  W raporcie firmy Deloitte, opublikowanym przez Rzeczpospolitą, Grupa Europa zajęła 36. miejsce wśród 50 największych firm ubezpieczeniowych w Europie Centralnej. Zestawienie klasyfikuje ubezpieczycieli według składki przypisanej brutto wypracowanej w 2012 r. Jest to część raportu „TOP 500 Central Europe”, który prezentuje największe spółki naszego regionu pod względem przychodów ze sprzedaży. Obejmuje  firmy z 18. krajów Europy Środkowej i Ukrainy.
 • Najwyższa jakość Sport&Fun więcej
  Ubezpieczenie Sport&Fun, oferowane przez Europę, zostało wyróżnione nagrodą Najwyższa Jakość Quality International 2013. Polisa Sport&Fun to kompleksowa ochrona dostosowana do potrzeb osób łączących pasję podróżowania z uprawianiem sportów w Polsce i za granicą. Program Najwyższa Jakość QI wyróżnia firmy, które reprezentują najlepsze standardy, gwarantujące klientom otrzymanie produktu na najwyższym poziomie. Organizuje go redakcja Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zasłużyli na nagrody więcej
  Managerowie Grupy Europa: Patrycja Duszeńko-Majchrowska, Tadeusz Hołyński i Adam Rospenk otrzymali wyróżnienia „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Przyznaje je Polska Izba Ubezpieczeń za ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Wszyscy nagrodzeni są związani z Europą od kilkunastu lat.
 • Grupa Europa 4. ubezpieczycielem według Polityki więcej
  Grupa Europa zajęła 4. miejsce wśród ubezpieczycieli w rankingu tygodnika Polityka. Zestawienie prezentuje 100 największych instytucji finansowych w Polsce pod względem wartości aktywów na koniec 2012 r. W globalnym rankingu znaleźliśmy się na 35. miejscu, awansując o 12 miejsc w stosunku do poprzedniego rankingu.
 • W gronie 100 największych instytucji finansowych w Polsce więcej
  Spółki Europy znalazły się w rankingu Gazety Bankowej, przedstawiającym 100 największych instytucji finansowych działających w Polsce. Ujmuje on firmy pod względem wartości osiągniętych przychodów w 2012 r. Spółka majątkowa i życiowa Europy uplasowały się w pierwszej pięćdziesiątce. Laureatów tegorocznej edycji wyłoniła redakcja we współpracy z międzynarodową wywiadownią gospodarczą Bisnode D&B. 
 • Rzetelna Firma więcej
  Europa została wyróżniona certyfikatem programu Rzetelna Firma, który rekomenduje uczciwych i transparentnych partnerów biznesowych. Certyfikat rzetelności potwierdza wiarygodność firmy.
 • Najlepsze dla MSP więcej
  Ubezpieczenie od utraty zysków, stworzone przez TU Europa, znalazło się w rankingu 10 najlepszych ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw Gazety Finansowej. Zestawienie wyróżnia innowacyjne produkty wspierające rozwój sektora MSP.
 • Dobry Pracodawca więcej
  Grupa Europa otrzymała tytuł Dobry Pracodawca 2013 w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. Kryteria wyboru dokonanego przez niezależną kapitułę programu obejmowały politykę firmy jako pracodawcy, a szczególnie właściwe kształtowanie relacji z pracownikami i tworzenie dla nich atrakcyjnego środowiska pracy oraz zachowywanie postawy fair play w stosunku do wszystkich interesariuszy firmy. Program, realizowany przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, ma za zadanie upowszechnianie zasad odpowiedzialnego biznesu oraz wskazanie ekspertów w tej dziedzinie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018