Nagrody - Grupa Ubezpieczeniowa Europa - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA

NAGRODY

 • 2. miejsce w rankingu 500 Największych Firm Rzeczpospolitej więcej

  W rankingu 500 Największych Firm Rzeczpospolitej Grupa Europa ulokowała się na  2. miejscu wśród firm ubezpieczeniowych. Zastosowana przez Rzeczpospolitą metodologia oceny opierała się na wskaźnikach notowań spółek z poszczególnych branż na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,  ale głównym kryterium oceny wartości przedsiębiorstw była wielkość uzyskanych przychodów ze sprzedaży w ub. r.

  Grupa Europa zajęła 3. miejsce wśród ubezpieczycieli w rankingu 100 Najcenniejszych Firm Newsweeka. Zestawienie opracowano za pomocą metody szwajcarskiej, prezentującej przedsiębiorstwa działające na polskim rynku według ich wartości szacowanej na koniec 2011 r., na którą składa się nie tylko wielkość majątku firmy, ale również kapitału ludzkiego oraz know-how. 

 • 3. miejsce w rankingu 100 Największych Instytucji Finansowych Gazety Bankowej więcej

  3. miejsce wśród ubezpieczycieli dla Grupy Europa w rankingu 100 Największych Instytucji Finansowych Gazety BankowejKlasyfikacja szeregowała firmy według osiągniętego wyniku finansowego netto w 2011 r. Czynnikami, które miały wpływ na wyłonienie laureatów były: poziom przychodów, dynamika pozycji rynkowej oraz efektywność przedsiębiorstw.

 • Srebrny Parasol dla TU na Życie Europa w rankingu magazyny Home&Market więcej
  Srebrny Parasol - wyróżnienie magazynu Home&Market za zajęcie 3. miejsca w kategorii ubezpieczeń na życie dla TU na Życie Europa SA. Klasyfikacja najlepszych firm ubezpieczeniowych została stworzona na podstawie oceny 5 lat ich działalności.
 • Najwyższa Jakość Quality International dla ubezpieczenia Ochrony Prawnej więcej
  Nagroda Najwyższa Jakość Quality International dla Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla firm z sektora MSP, stworzonego przez TU Europa. Program QI, organizowany przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, promuje podmioty posiadające czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania.
 • 5. miejsce w rankingu 100 największych Spółek Polityki więcej
  W zestawieniu Polityki 100 Największych Spółek z branży finansowej, Grupa Europa znalazła się na 5. miejscu wśród ubezpieczycieli. Ranking prezentuje największe instytucje finansowe według wartości osiągniętych przez nie aktywów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018