start

Strona główna

Grupa Ubezpieczeniowa Europa

Lider i ekspert bancassurance

LIDER I EKSPERT BANCASSURANCE


LIDER I EKSPERT BANCASSURANCEKierunek naszego działania wyznaczają wartości:
innowacyjność, profesjonalizm i skuteczność.

Jako innowator i ekspert relacji bankowo-ubezpieczeniowych wyznaczamy nowe trendy i aktywnie wpływamy na kształt tego rynku. Specjalizujemy się w ubezpieczeniach powiązanych z produktami finansowymi, ściśle współpracując z sektorem finansowym w Polsce, w tym z wiodącymi bankami oraz dużą grupą pośredników finansowych.
 

Potencjał innowacji produktowych

 • Wyspecjalizowany zespół ekspertów tworzy innowacyjne produkty, które zapewniają klientom realną ochronę w wielu obszarach życia.
 • Naszą siłę stanowi kompleksowa oferta i szybkość wdrożenia, połączona z szeroką dostępnością w tysiącach placówek w Polsce.
 • Nasze sprofilowane portfolio koncentruje się na produktach z segmentu bancassurance, dołączanych do kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, kart kredytowych i lokat bankowych:
  • ubezpieczeniach finansowych,
  • ubezpieczeniach majątkowych,
  • ubezpieczeniach osobowych,
  • ubezpieczeniach na życie,
  • ubezpieczeniach dla MSP,
  • gwarancjach i eurogwarancjach.
 • Z powodzeniem tworzymy i wprowadzamy na rynek autorskie strategie inwestycyjne. Nasi klienci korzystają już z ponad 120. funduszy UFK, opartych o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne.
 • Udzielamy gwarancji ubezpieczeniowych największym touroperatorom w Polsce i znajdujemy się w czołówce rynku ubezpieczeń turystycznych, które dystrybuujemy w rozbudowanej sieci biur podróży.
 • Szybko reagujemy na zmieniające się potrzeby rynku i dynamicznie dostosowujemy do nich sposoby działania oraz propozycje produktowe.

Profesjonalni od zawsze

 • Doskonalimy kompetencje partnerów oferujących nasze ubezpieczenia m.in. udostępniając im zaawansowaną technologicznie platformę e-learningową, która wspomaga tradycyjne metody wsparcia sprzedaży w oddziałach.
 • Już od 2001 r. jesteśmy organizatorem prestiżowego Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego - miejsca dialogu i wymiany doświadczeń z zakresu bancassurance.
 • Kluczowe miejsce w strategii naszego rozwoju zajmuje dbałość o interes klientów. Europa, jako ważny podmiot rynku bancassurance, aktywnie uczestniczyła w tworzeniu trzech rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance, określających przejrzyste zasady relacji ubezpieczyciel-bank-klient. Zostały one przygotowane we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń ze Związkiem Banków Polskich:
  • I Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi,
  • II Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie,
  • III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym.
 • TU na Życie Europa już we wrześniu 2013 r. zdecydowało o przyjęciu rekomendacji Dobrych Praktyk Informacyjnych, której zasadniczym elementem jest dobrowolne wprowadzenie Karty Produktu z UFK, opracowanej przez podmioty skupione w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
 • Grupa Europa jako członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związku Pracodawców zdecydowała o przyjęciu do stosowania od 2016 r. Zasad Dobrych Praktyk. Stanowią one zbiór reguł postępowania dla sektora finansowego opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

Skuteczni w działaniu

 • Od wielu lat jesteśmy w czołówce polskiego rynku ubezpieczeniowego.
 • Mamy sprecyzowaną wizję rozwoju, która jest oparta na efektywności, dynamicznym wzroście oraz zdobywaniu trwałej przewagi konkurencyjnej.
 • Osiągamy bardzo dobre wyniki. Pozwala nam to na systematyczny rozwój nowych linii produktowych dla najbardziej wymagających klientów i wdrażanie skutecznych rozwiązań dystrybucyjnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017