Komunikaty UFK - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
KOMUNIKATY

Wybierz rok

02.06.2017
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu II (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa Skarbiec – Multiasset II (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec – Multiasset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).


Więcej
02.06.2017
Informacja o planowanym zaprzestaniu oferowania wskazanych UFK w ramach ubezpieczenia „Multi Select" oraz „Multi Select II"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

1) UFK Europa Neutral II, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Quantum Neutral Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

2) UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Globalnego Funduszu Medycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Więcej
31.05.2017
Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 02.05.2017 r. zmianie uległa polityka inwestycyjna NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO), którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO). Polityka inwestycyjna funduszu zmieniła się, ponieważ zmianie uległa polityka inwestycyjna funduszu NN (L) First Class Multi Asset, którego tytuły uczestnictwa stanowią do 100% aktywów funduszu.

 

Więcej
30.05.2017
Informacja o planowanym utworzeniu nowych UFK, wprowadzeniu do oferty oraz zaprzestaniu oferowania wskazanych UFK w ramach ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy"


Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

1)      UFK Europa NN Zrównoważony (NN FIO), aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN Zrównoważony (NN FIO),

2)      UFK Europa Investor Płynna Lokata (Investor FIO), aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Investor Płynna Lokata (Investor FIO),

3)      UFK Europa Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO), aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO).

Więcej


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018