Komunikaty UFK - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
KOMUNIKATY

Wybierz rok

22.07.2015
Zmiana nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 22.07.2015 r. zmianie uległy nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- z UFK Europa ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO);
- z UFK Europa ING Gotówkowy (ING FIO) na UFK Europa NN Gotówkowy (NN FIO);
- z UFK Europa ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO);
- z UFK Europa ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO);
- z UFK Europa ING (L) Japonia (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Japonia (NN SFIO);
- z UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) na UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged);
- z UFK Europa Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (Hedged) na UFK Europa Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged);
- z UFK Europa Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) na UFK Europa Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged);
- UFK Europa Agio Kapitał (Agio SFIO) na UFK Europa AGIO Kapitał (AGIO SFIO);
- UFK Europa Agio Multistrategia (Agio SFIO) na UFK Europa AGIO Globalny (AGIO SFIO);
Więcej
12.06.2015
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa NN Lokacyjny Plus (FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN Lokacyjny Plus (FIO));
- UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO));
- UFK Europa NN Selektywny (NN FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN Selektywny (NN FIO));
- UFK Europa Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO));
- UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO));
- UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (acc) (PLN) (hedged), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa JPM Highbridge US STEEP D (acc) (PLN) (hedged));
- UFK Europa JPM ASEAN Equity D (acc) (PLN), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa JPM ASEAN Equity D (acc) (PLN));
- UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged)).

Więcej
09.06.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VI okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku” zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VI okresie subskrypcji wynosi 2,3376%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
18.05.2015
Likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa KBC Beta (KBC SFIO)
W związku ze zmianą Statutu fundusz inwestycyjnego KBC Beta SFIO z dniem 1 czerwca 2015 r., tj. funduszu, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa KBC Beta (KBC SFIO), zmianie ulegnie nazwa oraz polityka inwestycyjna KBC Beta SFIO.Więcej


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018