Słownik pojęć - Centrum Obsługi Klienta - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
SŁOWNIK POJĘĆ
Polisa
Dokument potwierdzający zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia.

Składka Zainwestowana
Kwota przeznaczona na inwestycję, wskazana w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia lub we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Teoretyczna stopa zwrotu
Wartość o charakterze poglądowym, nie odzwierciedla bieżącej stopy zwrotu z inwestycji; przedstawia procentową zmianę wartości indeksu na dzień obserwacji w stosunku do wartości indeksu w dniu obserwacji początkowej.

Teoretyczna Wartość Inwestycji
Wartość o charakterze poglądowym, nie odzwierciedla bieżącej wartości rachunku, przedstawia wysokość świadczenia ubezpieczeniowego, która zostanie wypłacona po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej, jeśli zostaną spełnione łącznie dwa następujące warunki:
  • dożycie przez ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności oraz
  • osiągnięcie w dniu ostatniej obserwacji teoretycznej stopy zwrotu z inwestycji


Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018