Słownik pojęć - Centrum Obsługi Klienta - strona 2 - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
SŁOWNIK POJĘĆ
Jednostka uczestnictwa
Udział w Aktywach danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Jednostki uczestnictwa danego UFK posiadają jednakową wartość i reprezentują udziały Ubezpieczających w Aktywach danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią odrębnego od umowy ubezpieczenia prawa, nie mogą być zbywane i obciążane na rzecz osób trzecich, nie są oprocentowane.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018