GWARANCJE

 • Eurogwarancje więcej
  Gwarancje należytego wykonania umowy o dofinansowanie ze środków UE
  Zapewnią Twojej firmie wymagane zabezpieczenie, warunkujące uzyskanie dofinansowania ze środków UE.

  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców, którym przyznano dofinansowanie ze środków UE.

  Działa w sytuacji, gdy: potrzebne jest zabezpieczenie wymagane przez instytucje finansujące.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję warunkującą uzyskanie dofinansowania w przypadkach, w których jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 • Gwarancje kontraktowe więcej
  Gwarancje należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
  Umożliwią Twojej firmie zawarcie umowy i otrzymywanie pełnej zapłaty bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet kaucji.

  Jest przeznaczona dla: przedsiębiorców realizujących kontrakty, jako wykonawcy lub podwykonawcy.

  Działa w sytuacji, gdy: wymagane jest złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania zlecenia (projektu) oraz zabezpieczenie należytego usuwania wad i usterek po zrealizowaniu umowy.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję warunkującą zawarcie umowy, zwiększającą Twoją wiarygodność wobec inwestora, a także umożliwiającą otrzymywanie pełnej zapłaty bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet kaucji.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Gwarancje usunięcia wad i usterek (UWIU)
  Umożliwią Twojej firmie odzyskanie kaucji zatrzymanych przez inwestora na zabezpieczenie jego roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

  Jest przeznaczona dla: przedsiębiorców realizujących kontrakty, jako wykonawcy lub podwykonawców.

  Działa w sytuacji, gdy: potrzebne jest zabezpieczenie należytego usuwania wad i usterek po zrealizowaniu umowy.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję umożliwiającą zwrot kaucji zatrzymanej przez inwestora na zabezpieczenie jego roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Gwarancje zwrotu zaliczki
  Zapewnią Twojej firmie możliwość uzyskania od inwestora zaliczki, stanowiącej źródło finansowania alternatywne dla kredytu lub własnych środków, w sytuacji, gdy wymagane będzie zabezpieczenie prawidłowego rozliczenia otrzymanej kwoty.

  Jest przeznaczona dla: przedsiębiorców realizujących kontrakty, jako wykonawcy, albo dla dostawców otrzymujących zapłatę w formie zaliczki.

  Działa w sytuacji, gdy: potrzebne jest zabezpieczenie prawidłowego rozliczenia otrzymanej od inwestora zaliczki.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję warunkującą otrzymanie od inwestora zaliczki stanowiącej źródło finansowania alternatywne dla kredytu lub własnych środków.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Gwarancje należytego wykonania umowy
  Zapewnią Twojej firmie wymagane zabezpieczenie prawidłowego wykonania zlecenia, warunkujące zawarcie umowy, zwiększając jednocześnie Twoją wiarygodność wobec inwestora.

  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców realizujących kontrakty, jako wykonawcy lub podwykonawcy.

  Działa w sytuacji gdy: wymagane jest złożenie zabezpieczenie prawidłowego wykonania zlecenia (projektu).

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję warunkującą zawarcie umowy, zwiększającą Twoją wiarygodność wobec inwestora.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Gwarancje wadialne
  Zapewnią Twojej firmie możliwość brania udziału w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności angażowania własnych środków.

  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców biorących udział w przetargach na wykonanie prac lub realizację dostaw, w których wymagana jest wpłata wadium.

  Działa w sytuacji, gdy: wymagane jest wniesienie wadium w przetargach.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję umożliwiającą udział w wielu przetargach (możliwość uzyskania kilku gwarancji równocześnie) bez angażowania własnych środków pieniężnych, co zwiększa prawdopodobieństwo zawarcia umowy.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 • Gwarancje zapłaty długu celnego więcej
  Zapewnią Twojej firmie wymagane zabezpieczenie zapłaty cła pozwalające na dokonywanie obrotu towarowego z zagranicą bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych.
  Gwarancja zapłaty długu celnego
  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców prowadzących obrót towarowy z zagranicą.

  Działa w sytuacji gdy: wymagane jest złożenie zabezpieczenia zapłaty cła lub innych obciążeń publicznoprawnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję pozwalającą na dokonywanie obrotu towarowego bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych. Umożliwia odroczenie zapłaty cła i podatków granicznych, przywóz do Polski towarów na czas określony (np. do przerobu), złożenie towarów w składzie celnym, dokonanie odpraw celnych w głębi kraju, a nie na granicy.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 • Limit gwarancyjny więcej
  Zapewni Twojej firmie kompleksowy pakiet gwarancji, możliwych do uzyskania w szybki sposób przy uproszczonej procedurze.
  Limit gwarancyjny
  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców biorących udział w przetargach oraz będących wykonawcami i podwykonawcami kontraktów.

  Działa w sytuacji gdy: potrzebujesz skorzystać z jednej z następujących gwarancji:

  • Wadialnej,
  • Należytego wykonania kontraktu,
  • Usunięcia wad i usterek,
  • Należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek,
  • Zwrotu zaliczki.

  Co od nas otrzymujesz: Możliwość korzystania z uproszczonej formy procedur wystawiania gwarancji. Pozwala to na szybki dostęp do gwarancji w ramach wcześniej ustalonego limitu, bez konieczności każdorazowego dokonywania analizy ekonomicznej przez TU Europa.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 • Gwarancje należytego wykonania usług płatniczych więcej
  Zapewnią Twojej firmie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania usług płatniczych umożliwiające prowadzenie Biura Usług Płatniczych.
  Gwarancja należytego wykonania usług płatniczych

  Jest przeznaczone dla: Biur Usług Płatniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175.)

  Działa w sytuacji gdy: Twoja firma chce prowadzić lub prowadzi działalność jako Biuro Usług Płatniczych i jest zobligowana do przedstawienia zabezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175.)

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję umożliwiającą prowadzenie powyższej działalności przez Twoją firmę , udzielaną wyłącznie na podstawie wniosku oraz odpowiednich dokumentów w nim wskazanych.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

 Zapraszamy do współpracy: gwarancje@tueuropa.pl

ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa Rejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017