EFBU

Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe

Grupa Ubezpieczeniowa Europa od trzynastu lat jest inicjatorem i organizatorem Forum, dedykowanego osobom decydującym o kształcie i kierunkach rozwoju rynku finansowego oraz zakresie współpracy sektorów bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce. Konferencja na trwałe wpisała się w kalendarium wydarzeń ważnych i cenionych przez polską branżę finansową, stając się uznanym miejscem wymiany doświadczeń. Forum co roku gromadzi niemal 200 uczestników, czołowych przedstawicieli sektora bancassurance, instytucji nadzorujących, w tym gości i prelegentów z zagranicy, którzy omawiają bieżącą sytuację na rynkach finansowych oraz zapoznają się z trendami i perspektywami rozwoju relacji bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce i na świecie.
15.EFBU
2016 - 15 EFBU „Era Lidera” 

Tematem tegorocznej konferencji było określenie cech i roli lidera przyszłości w świecie finansów. Uczestnicy analizowali kluczowe wyzwania stojące przed liderami oraz zwrócili uwagę na pułapki myślenia w biznesie, które mogą przytrafić się każdemu przywódcy. Forum ma zainspirować do zastanowienia się, jak zachodzące przemiany społeczne i postępująca transformacja cyfrowa zmieniają portret skutecznego lidera i oddziałują na sposób funkcjonowania rynku finansowego.


EFBU 2015
2015 - XIV EFBU „Finansowa Dwudziestolatka” 
Forum ma szczególne znaczenie, ponieważ odbywa się w roku, w którym Grupa Europa obchodzi 20-lecie działalności. Uczestnicy konferencji przyjrzą się przemianom, które rewolucjonizują i zmieniają podejście Polaków do gospodarowania pieniędzmi. Ocenią również, jak progres technologiczny w najbliższych dwóch dekadach, postępująca digitalizacja oraz ewolucja oczekiwań i postaw klientów wpłyną na polski rynek usług finansowych.


XIII EFBU Wielka gra
2014 - XIII EFBU „Wielka gra”
Gorący temat tegorocznej konferencji wyraża się w jej tytule „Wielka gra”. Gra w branży bancassurance toczy się obecnie o wysoką stawkę: można dużo zyskać, ale i niemało stracić. Tegoroczne forum ma zainspirować rynek bankowo-ubezpieczeniowy do poszukiwania rozwiązań, jak odnaleźć się w zmieniających się realiach, w których z jednej strony coraz mocniejszy głos ma klient wsparty nowymi technologiami, a z drugiej liczy się dobitny głos regulatorów.


XII EFBU Strategia zaufania
2013 – XII EFBU „Strategia zaufania”

Podczas forum uczestnicy analizowali, w jaki sposób branża finansowa w niełatwym dla gospodarki okresie powinna pozyskać zaufanie klientów, co oznacza zaufanie dla prowadzonego biznesu i na jakich wartościach należy budować strategię rozwoju sektora finansowego. Poszukiwali także odpowiedzi na pytanie, jak umacniać trwałą relację z klientem i sprawić, aby był w pełni zadowolony z posiadanych produktów finansowych i uzyskanych świadczeń.


XI EFBU Róbmy swoje
2012 – XI EFBU „Róbmy swoje”

Konfrontacja polskich doświadczeń z rynku bancassurance z przykładami z innych krajów w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej w Europie – to główny cel forum. Światowy kryzys ekonomiczny ujawnił niedostateczny poziom nadzoru nad rynkami finansowymi. Szczęśliwie polskie instytucje finansowe wykazały duży poziom konserwatywnego podejścia do zarządzania ryzykiem, co uchroniło rodzimy sektor bankowy przed koniecznością sięgania po pomoc państwa.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017