Komentarz rynkowy marzec 2015: EBC włączył drukarki. - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
23.03.2015
Komentarz rynkowy marzec 2015: EBC włączył drukarki
W styczniu Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego ogłosił wprowadzenie programu luzowania ilościowego, inaczej programu skupu aktywów, czyli Quantitative Easing (QE). Długo oczekiwany przez rynki Unii Europejskiej program zakłada kreowanie przez EBC nowego pieniądza wartości 60 mld euro miesięcznie, tj. łącznie ponad 1,1 bln euro. QE jest zaplanowane do wrześnie 2016 r. Jeśli jednak poziom inflacji nie będzie wówczas oscylował w pobliżu 2%, prawdopodobieństwo kontynuacji jest duże. Podobnie postępował FED z wygaszonym właśnie własnym programem mającym trzy odsłony. Program EBC rozpoczął się 18 marca br.

Nowy pieniądz będzie lokowany w obligacje, głównie rządowe krajów wspólnej waluty, aby te mogły dofinansować sektor bankowy, od którego oczekuje się zwiększenia akcji kredytowej, pobudzającej przedsiębiorstwa do inwestycji i zwiększenia aktywności biznesowej. Celem jest także zwiększenie zatrudnienia. Wolumeny nabywanych obligacji poszczególnych krajów będą proporcjonalne do ich udziału w kapitale EBC. W praktyce EBC będzie bardziej organizatorem i koordynatorem programu, zakupów przede wszystkim będą dokonywały banki centralne krajów członkowskich. Nowe środki finansowe pozwolą niektórym krajom na przyspieszenie zaległych reform strukturalnych (Francja, Włochy). Oprócz obligacji rządowych, 20% kreowanych środków będzie lokowanych w papierach wartościowych instytucji europejskich o ratingu inwestycyjnym (12% banki centralne/8% EBC).

Program był oczekiwany przynajmniej od roku, wcześniejsze mniejsze wartościowo inicjatywy EBC lub obniżenie stóp procentowych poniżej zera nie wpływały na postępującą stagnację rozwoju gospodarczego unijnych gospodarek. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje wzrost PKB Unii na poziomie zaledwie 1,6% rocznie w najbliższych latach. Dotąd głównym przeciwnikiem QE był Bundesbank. Obawiał się on zbyt dużego udziału własnego w programie i funkcjonowania w warunkach słabnącej gospodarki niemieckiej, która mimo to – w porównaniu do reszty UE – pozostaje w dobrym stanie.

Reakcja inwestorów w Europie na zapowiedź uruchomienia QE była bardzo optymistyczna. Większość istotnych indeksów giełdowych notuje wzrosty od początku roku. Wyjątkiem jest giełda w Atenach, ale to z powodu niepewności, co się dalej stanie z finansami Grecji. Grecy nie mają uprzywilejowania w ramach QE.

Jak QE może wpłynąć na polski rynek i gospodarkę? Bezpośrednio, poprawiając kondycję i aktywność firm europejskich, powinno zwiększyć nasz export do Unii. Podobnie część wykreowanego pieniądza może zostać przeznaczona na zakup polskich obligacji, które pomimo ostatniej obniżki stóp w Polsce nadal pozostają na atrakcyjnym dla UE poziomie oprocentowania. Pośrednio optymizm inwestorów giełdowych będzie dodatnio oddziaływał na nastroje inwestycyjne krajowych inwestorów.

Podsumowując, długo oczekiwana decyzja EBC jest uważana za ostatnią możliwość pobudzenia wzrostu gospodarczego i inflacji w Unii Europejskiej. Rynek finansowy od razu zareagował pozytywnie. Gospodarka, jeśli w ogóle zareaguje, zrobi to ze znacznym opóźnieniem.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.