"Emerytura jest bliżej niż myślisz". - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
18.12.2014
"Emerytura jest bliżej niż myślisz"
Cz. 3 OFErta nie do odrzucenia

Skoro wizja starości nie zawsze jawi się kolorowo i nie możemy mieć pewności, że będziemy mieć kogoś, to kto pomoże nam w trudnych chwilach? Czemu nie staramy się na nią wpłynąć? Przecież najlepszą metodą przewidzenia przyszłości jest jej kreowanie. Z jakich rozwiązań korzystają teraz Polacy, aby ze spokojem patrzeć w odległą perspektywę? Jak widać, niektórzy stawiają na OFE – z końcem lipca na przejście do funduszy zdecydowało się blisko 2 mln. Polaków, a liczba ich obecnych członków wynosi 16 679 718 osób. Oczywiście, decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest ostateczna, pierwszy raz będzie można zmienić ją już w 2016 r., potem opcja zmiany będzie co cztery lata.

Czy OFE się opłaca? OFE oddały ponad połowę naszych emerytalnych oszczędności do ZUS, gdzie i tak trafi 85% naszej składki emerytalnej. Oznacza to, że wybór dotyczy znikomej części naszych pieniędzy. OFE działają jak fundusze inwestycyjne, kupujące instrumenty finansowe i są zależne od koniunktury na giełdzie. Nie warto więc opierać swojej przyszłości na jednym publicznym filarze (ZUS), który będzie prawdopodobnie coraz bardziej się chwiał, lub liczyć na fortunę z drugiego filaru (OFE). Jeśli nie chcemy zaznać biedy na starość, powinniśmy myśleć o zbudowaniu własnego, trzeciego filaru, który nie cieszy się jeszcze dużą popularnością wśród Polaków.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.
NOTOWANIA

więcej notowań