Komentarz rynkowy sierpień 2014: Wakacje na GPW?. - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
18.08.2014
Komentarz rynkowy sierpień 2014: Wakacje na GPW?
Lipiec i początek sierpnia nie zmienił obrazu kondycji krajowej giełdy. W większości okresu mieliśmy do czynienia z niewielkimi zmianami wartości indeksów przy jednoczesnych niskich obrotach. Spadki z końca lipca spowodowały zmianę WIG o minus 3,6% w ujęciu miesięcznym. W sierpniu na GPW pojawiły się inwestycje OFE co nieco umocniło rynek ale zdecydowanie w obszarze blue chipów, indeksy mniejszych spółek nadal radzą sobie słabo. W ujęciu rocznym WIG BANKI rósł o blisko 6,5%, WIG 30 i 20 pozostają w okolicach +/- 1%, natomiast WIG 250 to już spadek o minus 13,05%. Inwestycje OFE to na dzisiaj jedyny pozytywny czynnik dla inwestorów giełdowych. Z gospodarki płyną sygnały o osłabieniu koniunktury (produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna), deflacji na razie nie można demonizować ale nie spodziewajmy się jej szybkiego odejścia. Pytaniem jest jakie działania i kiedy podejmie między innymi Rada Polityki Pieniężnej w celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego i poszukiwania drogi do wejścia w widełki celu inflacyjnego (2,5% +/-1 pkt %). Do tego nie pomaga kontynuacja bliskiego geograficznie kryzysu ukraińskiego oraz sankcje gospodarcze pomiędzy Rosją a UE, których wpływ na gospodarkę jest dopiero szacowany. Druga połowa roku może nie być pozytywna dla krajowych indeksów, zwłaszcza mniejszych spółek.

Tymczasem inne rynki emerging markets, po kilku słabych latach gdy to rynki rozwinięte rosły a rozwijające się traciły, w ostatnim okresie wracają do łask inwestorów. Duża w tym zasługa Chin, w których wzrost PKB zbliżył się do planowanych na 2014 rok 7,5%. Wprowadzane przez rząd oraz bank centralny reformy przynoszą pozytywne efekty a optymizm przedsiębiorców rośnie pozostając powyżej 50 pkt. W kolejnych okresach można oczekiwać utrzymania pozytywnego rozwoju sytuacji gospodarczej co, przy kluczowej roli Chin w gospodarce światowej może przełożyć się na umocnienie globalnego rozwoju gospodarczego. Pozostaje także pytanie, czy Chiny nie wykorzystają embarga na finansowanie działalności rosyjskich banków do umocnienia własnego sektora finansowego wypełniając lukę w średnio i długoterminowych kredytach. Kolejnym optymistycznym dla inwestorów rynkiem pozostaje w tym roku Turcja. Po problemach końca 2013 roku nie ma już śladu, gospodarka i giełda odzyskały zaufanie a ostatnie wybory prezydenckie wygrane przez premiera Erdogana tylko umocnią ten trend. Planowane są kolejne reformy mające na celu wzrost konkurencyjności firm tureckich w zakresie eksportu m.in. dóbr luksusowych, dalszy rozwój infrastrukturalny oraz poprawę warunków na rynku pracy. Turcja zmierza do 10-ki najsilniejszych gospodarek świata.

Pomimo słabszych danych płynących z gospodarki krajów strefy Euro, to nie one miały największy wpływ na inwestorów. Wyprzedaż na największych giełdach wywołało ogłoszenie sankcji wobec Rosji a raczej oczekiwane odreagowanie Rosji, mogące mieć negatywny wpływ na firmy zachodnie prowadzące działalność w Rosji. Przy czym na dzisiaj trudno oszacować dla których firm i jak bardzo negatywny wpływ będzie miało ograniczenie współpracy z Rosją i można z pewnym optymizmem oczekiwać, że po psychologicznej nerwowej reakcji inwestorzy powrócą do zakupów. Eksport produktów spożywczych do Rosji z UE to 10% całości i można ulokować go na innych rynkach.

Gospodarka USA jak dotąd nie odczuwa ograniczania QE. Po słabym pierwszym kwartale w drugim PKB urosło o ok. 4% i nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się zatrzymać. Firmy prezentują dobre wyniki, gospodarstwa domowe mogą liczyć na większą dostępność kredytowania ze strony sektora bankowego, pozytywne informacje napływają z rynku pracy. Zaufanie inwestorów jest widoczne na giełdach, oprócz chwilowej paniki związanej z sankcjami nałożonymi na Rosję, od długiego czasu widać optymizm wynikający z danych makroekonomicznych i oczekiwanych kolejnych zysków przedsiębiorstw i wzrostów indeksów. Do momentu zakończenia QE i pierwszych konkretnych doniesień o wzroście stóp procentowych w USA ten trend powinien zostać utrzymany.

Podsumowując:

Najciekawszymi obecnie inwestycjami są zdywersyfikowane globalnie oraz na wyselekcjonowanych rynkach emerging markets. Do końca roku także inwestycje w USA powinny przynosić interesujące stopy zwrotu. Na sytuację w Europie w dalszym ciągu może wpływać rozwój wydarzeń na wschodzie co ogranicza skłonność inwestorów do ryzykownych inwestycji. W Polsce paliwem dla giełdy pozostają OFE, do momentu pojawienia się dużych wolumenów inwestycji zagranicznych.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.