Komentarz rynkowy czerwiec 2014: Czy gospodarka Europy podąży drogą USA?. - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
07.07.2014
Komentarz rynkowy czerwiec 2014: Czy gospodarka Europy podąży drogą USA?

Ważnym wydarzeniem w Europie w czerwcu było obniżenie stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Stopa referencyjna wynosi obecnie 0,10%, stopa kredytu 0,40% a stopa depozytu minus 0,10%. Ta ostatnia ma zniechęcić sektor bankowy do lokowania środków w banku centralnym, za które obecnie musiałyby dopłacać. EBC liczy na wzrost płynności na rynku ponieważ stara się wesprzeć rozwój gospodarek krajów wspólnej waluty poprzez pobudzenie akcji kredytowej skierowanej w szczególności do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw a także gospodarstw domowych. O ile Niemcy rozwijają się w miarę stabilnie to w wielu krajach wzrost gospodarczy jest nadal daleki od oczekiwań i wymaga dodatkowych stymulacji. Oprócz gospodarek, które od lat borykają się z głośnymi problemami, także we Francji trwa stagnacja, PKB podtrzymują zamówienia publiczne a na rynku pracy nadal kilka milionów Francuzów ma problem ze znalezieniem zatrudnienia.

Inna sytuacja jest w gospodarce USA. QE 3 po raz kolejny zmniejszono o 10 mld dolarów, gospodarka jest w fazie stabilnego wzrostu. Po raz kolejny spadła liczba osób poszukujących pracy, w czerwcu odnotowano 6,1% stopę bezrobocia, co jest najniższym odczytem od 2009 roku. Deficyt handlowy USA zmniejszył się o 5,6%. Rosną ceny akcji, S&P 500 zbliża się do poziomu 2000 pkt., podobnie dobrze radzą sobie spółki notowane na Nasdaq. Nasuwa się pytanie o granice wzrostów indeksów oraz powody, dla których miałoby to nastąpić. W obszarze gospodarki takich nie widać, przynajmniej do ewentualnych pierwszych podwyżek stóp procentowych na początku przyszłego roku.

Produkcja przemysłowa w Chinach rosła w czerwcu najszybciej w 2014 roku. Czy to oznacza koniec obaw o realizację zakładanego przez rząd chiński wzrostu PKB o minimum 7,5%? Zbyt wcześnie na takie stwierdzenie. Jednak podejmowane od kilku miesięcy działania rządu w obszarze np. zamówień publicznych przynoszą efekty i spowodowały większe zaufanie do rozwoju gospodarki, indeks PMI dla produkcji przemysłowej znajduje się powyżej 50 pkt, co oznacza rozwój.

Po spadkach indeksu w Rosji, w czerwcu nastąpiło odreagowanie, RTS jest obecnie na poziomach zbliżonych do początku roku. Jeśli sytuacja polityczna pomiędzy Rosją, Ukrainą i UE będzie oceniana na stabilną, ceny akcji spółek rosyjskiego rynku mają przestrzeń do kolejnych wzrostów. Z innych kontynentów Brazylia (Bovespa) i Japonia miały wreszcie pozytywny miesiąc na giełdach. W Turcji po odreagowaniu ubiegłorocznych strat do końca maja, w czerwcu nastroje bardziej stonowane ale nie wskazuje to na zakończenie trendu trwającego od początku roku.

Polskie indeksy pozostają w nieokreślonym trendzie. Na zmianę mamy do czynienia z korektami i wzrostami i chyba dopiero większe wolumeny kapitału zagranicznego napływające do Polski mogą ożywić rynek i ustabilizować trend rosnący. Ciekawymi inwestycjami dla zagranicznego kapitału są dzisiaj banki, przeceniony sektor mniejszych przedsiębiorstw raczej nie spotka się z zainteresowaniem innego niż rodzimy kapitału.


Podsumowując
:

Jak długo w USA panuje optymizm w inwestycjach i indeksy zaskakują kolejnymi szczytami, tak będzie to miało wpływ także na inne giełdy. Pozytywny, w aspekcie optymistycznego sentymentu inwestorów, i lekko wypychający pod względem niewielkiej chęci poszukiwania innych niż amerykański rynków na których można zanotować zyski z inwestycji. Jednak nadal kraje emerging markets, przy selektywnym podejściu stanowią ciekawe kierunki inwestycyjne.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.