Komentarz rynkowy marzec 2014: Turcja wraca do łask inwestorów. - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
02.03.2014
Komentarz rynkowy marzec 2014: Turcja wraca do łask inwestorów
OFE rozpoczęły zakupy akcji poza Polską i przynajmniej częściowo robiły dla nich miejsce w portfelach sprzedając akcje polskich mniejszych firm. Zakładając przynajmniej kilkumiesięczną stabilizację sytuacji pomiędzy Rosją a Ukrainą, z pewnym optymizmem można oczekiwać wzrostów indeksów na GPW, nasza giełda pozostaje jedną z silniejszych w porównaniu do zarówno rynków rozwiniętych jak i krajów emerging markets.

W USA FED zdecydował o kolejnej redukcji skupu aktywów o 10 mld USD. Cały program luzowania polityki monetarnej powinien się zakończyć we wrześniu br. W następnej kolejności, prawdopodobnie w drugim kwartale 2015 wystąpią pierwsze podwyżki stóp procentowych, docelowo 1% w grudniu 2015 i 2,25% w grudniu 2016. Jak dotąd ograniczanie QE nie wpływa negatywnie na gospodarkę, ani rynek finansowy, prognozowany wzrost PKB w tym roku to 3% a indeks giełdowy S&P 500 osiągnął rekordowy szczyt powyżej 1880 pkt.

Utrzymuje się niepewna sytuacja w Chinach. Rząd podtrzymuje deklaracje 7,5% wzrostu PKB ale bardziej realny jest 7%. Jak dotąd pobudzanie popytu wewnętrznego nie przynosi oczekiwanych efektów a indeks PMI określający koniunkturę w przemyśle spadł do poziomu 48,1 pkt. Dodatkową złą informacją było ogłoszenie o problemach z regulacją płatności odsetkowych za obligację przez Shanghai Chaori Solar Energy i komentarze rządowe o możliwych kolejnych podobnych przypadkach. W tej sytuacji rząd rozpoczyna finansowanie zamówień publicznych, inwestuje w rozbudowę sieci kolejowej. Zostanie utworzony specjalny fundusz do 48 mld dol., dodatkowo wyemituje obligacje o wartości 75 mld dol.

W Europie, pomijając eskalację konfliktu krymskiego, istotnym wydarzeniem była decyzja ECB o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (0-0,25%). Nie było to zaskoczeniem, choć wcześniej pojawiały się opinie, że mogą zostać obniżone. W przeciwieństwie do FED, Europejski Bank Centralny dłużej utrzyma interwencyjny skup aktywów. Podobnie jak S&P, niemiecki DAX zbliżył się do szczytowych wartości, pozostałe giełdy „starej” UE także radzą sobie przyzwoicie. Natomiast najbardziej ciekawą jest sytuacja na południu Europy. Jeszcze na początku roku do inwestycji w krajach śródziemnomorskich podchodzono z dużymi obawami a tymczasem giełdy we Włoszech Grecji i Portugalii od początku roku zanotowały kilkunastoprocentowe wzrosty. Jak widać, ożywienie gospodarcze w tych krajach przekłada się na rosnące zaufanie inwestorów. Podobna sytuacja ma miejsce w Turcji. Po bardzo słabym 2013, obecny rok przyniósł wzrosty na tamtejszej giełdzie i, z uwzględnieniem niepewności wyników najbliższych wyborów do parlamentu i prezydenckich, Turcja coraz częściej jest komentowana jako jeden z ciekawszych obszarów pod względem inwestycji.

Podsumowując:

Pomijając nieprzewidywalność dalszych wydarzeń w relacjach Rosja/Ukraina/UE/USA związanych z Krymem, sytuacja makroekonomiczna w Europie i USA pozwala na ostrożny optymizm w zakresie inwestycji w akcje. Szczególnie warte obserwacji są giełdy południowej Europy i Turcji.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.
NOTOWANIA

więcej notowań