AKTUALNOŚCI

06.05.2014

Psy i koty rasowe pod ochroną ubezpieczeniową


TU Europa wraz z firmą Petspot – partnerem hodowców, wprowadziło na rynek nowatorskie ubezpieczenie na życie i zdrowie psów oraz kotów rasowych.

Ubezpieczenie, oferowane w formie grupowej, otrzymało nazwę PUPiKR – Program Ubezpieczenia Psów i Kotów Rasowych. Obejmuje koszty poniesione przez właściciela na kompleksowe leczenie zwierzęcia, związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem (badania, zabiegi, pobyt w klinice itp.), zakup lekarstw oraz dojazd weterynarza lub do weterynarza. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia nie są wymagane badania lekarskie zwierząt.

Całkowitą nowością na rynku jest wypłata świadczenia w przypadku śmierci psa lub kota z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, także jeśli niezbędne było skrócenie cierpień chorego zwierzęcia. Wysokość tego świadczenia odpowiada cenie zakupu zwierzęcia, maksymalnie do 3000 zł. Pakiet ochronny uzupełnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela psa lub kota za szkody wyrządzone przez zwierzę.

Do dyspozycji ubezpieczonych jest czynne całodobowo Centrum Alarmowe, które zapewnia obsługę powstałych szkód. Umową ubezpieczenia zarządza i administruje ubezpieczający – Petspot sp. z o.o. Aby przystąpić do umowy ubezpieczenia, a także kontynuować ochronę ubezpieczeniową w kolejnych okresach klient może skorzystać z autorskiego programu - Rejestru Ubezpieczeniowego, który pozwala w prosty sposób, nie wychodząc z domu załatwić wszystkie formalności.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017