AKTUALNOŚCI

26.02.2009

3 miliardy przypisu i ponad 108 mln zysku EUROPY

Ponad 108 mln zł zarobiła Grupa Kapitałowa EUROPA w 2008 roku. Spółki odnotowały rekordowy przypis składki w wysokości 2,9 mld zł (wg PSR). Oznacza to wzrost wyniku o ponad 30% i podwojenie przypisu w porównaniu do roku 2007. 

Spółka Życiowa wypracowała w 2008 roku 2,6 mld zł. składki przypisanej brutto (wg PSR), tym samym ponad dwukrotnie zwiększyła przypis osiągnięty w 2007 roku. W tym czasie spółka Majątkowa zebrała ponad 253 mln zł (wg PSR), tj. o 18% więcej niż w roku ubiegłym. „Miniony rok był najlepszy w historii firmy. Osiągnęliśmy nie tylko znakomite wyniki finansowe ale zapewniliśmy spółce Życiowej awans do grona największych ubezpieczycieli życiowych pod względem przypisu składki brutto. To efekt bogatego portfela produktów inwestycyjnych. Tylko w roku 2008 uruchomiliśmy ponad 400 subskrypcji produktów strukturyzowanych, z czego znakomitą ilość poprzez nasz unikalny model biznesowy, tj. „Butik Inwestycyjny. Ubezpieczenia" – mówi Jacek Podoba. Prezes TU EUROPA SA oraz TU na Życie EUROPA SA. „Dzisiaj współpracujemy już z ponad 50 Partnerami. W roku 2009 będziemy w dalszym ciągu rozwijać sprzedaż wdrażając nowe produkty, które odpowiedzą na dzisiejsze potrzeby rynku” - mówi Prezes Jacek Podoba. Spółka Majątkowa wzrastała również znacznie szybciej niż rynek i umocniła pozycję lidera w segmencie bancassurance. Spółka poszerzyła swój portfel m.in. o nowatorskie ubezpieczenie Tytułu Prawnego, stanowiące sposób na wyeliminowanie zagrożeń portfela kredytów hipotecznych, związanych z wystąpieniem ryzyk prawnych dotyczących nieruchomości. Z kolei produktem „Eurogwarancje” zapewniła pomoc podmiotom ubiegającym się o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. TU EUROPA SA wzbogaciła także swoją ofertę o produkty turystyczne, wprowadzając ubezpieczenie „Travel World”, gwarantujące wszechstronną ochronę klientom biur podróży. „Doskonała kondycja obu Spółek to efekt sukcesów jakie osiągamy konsekwentnie dywersyfikując ofertę produktową oraz kanały dystrybucji, a także rygorystycznych założeń dotyczących bezpieczeństwa i kosztów działalności obu Spółek.” – mówi Prezes Jacek Podoba. „Regularnie przeprowadzane stress testy, opisujące finansową i produktową ekspozycję Grupy na rynkowe scenariusze, zgromadzone w poprzednich latach wielomilionowe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oraz utrzymywane wskaźniki bezpieczeństwa znacznie przekraczające wymagane minimum, pozwalają na dalszy dynamiczny rozwój EUROPY” - dodaje Jacek Podoba. Obie spółki EUROPA należą do elitarnego grona firm posiadających rating oceniający Siłę Finansową Ubezpieczyciela (IFS). Agencja Fitch Ratings określiła go na poziomie „A(pol)” na rynku krajowym oraz „BBB-” na rynku międzynarodowym. Perspektywa obu ratingów jest stabilna. TU EUROPA SA wciąż pozostaje jedyną firmą ubezpieczeniową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, która jednocześnie przestrzega zasad ładu korporacyjnego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017