AKTUALNOŚCI

12.05.2009

Mimo kryzysu EUROPA wciąż szybko rośnie!

Grupa Kapitałowa EUROPA zamknęła pierwszy kwartał 2009 roku znakomitymi wynikami finansowymi. Zysk netto Spółki Życiowej wzrósł o ponad 130% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Składka przypisana Grupy wyniosła ponad 493 mln zł (wg PSR). 

TU na Życie EUROPA SA odnotowała najwyższy w swojej historii kwartalny wynik netto w wysokości niemal 10,5 mln zł w porównaniu z 4,5 mln zł wyniku osiągniętego w podobnym okresie rok wcześniej (wg MSR). Składka przypisana brutto wyniosła ponad 439 mln zł (wg PSR). Suma bilansowa GK EUROPA wynosi ponad 3,23 mld zł (wg MSR), co oznacza wzrost o niemal 80% w przeciągu roku. „Odczuwalne przez sektor finansowy skutki globalnego spowolnienia gospodarczego oraz spadek wyników netto całego rynku ubezpieczeń życiowych o ponad 22% w roku 2008 nie zachwiały kondycją TU na Życie EUROPA SA” mówi Jacek Podoba, Prezes TU oraz TU na Życie EUROPA SA. „Mimo kryzysu Spółka osiągnęła rekordowy wynik netto. Imponująca jest również wartość składki przypisanej brutto. W samym tylko styczniu zebraliśmy ponad 200 mln zł składki (wg PSR)” - dodaje Prezes Podoba. Spółka Majątkowa wypracowała ponad 54 mln zł przypisu (wg PSR) po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, osiągając niemal 16,5 mln zł zysku netto (wg MSR). Tak dobre rezultaty wynikają między innymi ze wzrastającego zainteresowania Banków bezpieczeństwem portfela kredytów ratalnych i hipotecznych. W odpowiedzi EUROPA skutecznie wdrożyła nowe ubezpieczenie Tytułu Prawnego, stanowiącego sposób na wyeliminowanie zagrożeń portfela kredytów hipotecznych, związanych z wystąpieniem ryzyk prawnych dotyczących nieruchomości. Innym produktem o wzrastającej popularności jest ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości. „Z sukcesem zagospodarowaliśmy niszę na rynku bancassurance. W dalszym ciągu osiągamy doskonałe wyniki, między innymi ze względu na zwiększoną awersję Banków do ryzyka, którym skutecznie potrafimy zarządzać”- podkreśla Jacek Podoba. „Swoją pozycję umacniamy również w nowych obszarach działalności - ubezpieczeniach oferowanych we współpracy z Pośrednikami czy też związanymi z rynkiem turystycznym. – zaznacza Prezes Podoba. „Wierzymy w sukces dalszej dywersyfikacji oferty oraz kanałów dystrybucji, który stanowić będzie o dynamicznym rozwoju całej GK EUROPA.” – dodaje Prezes Jacek Podoba.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017